Antalya'da düzenlenen 'Anttalks' etkinliğinde konuşan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin jeolojik yapısını ve Antalya'nın deprem riskini değerlendirdi. Görür, Türkiye'nin levha hareketleri nedeniyle depremlerle sıkça karşılaşan bir coğrafyada bulunduğunu ve depremlerin sona ermeyeceğini belirtti.

Görür, "Herhangi bir yerde, sabah uyandığımızda 7 ve üzeri deprem olabilir. Bu depremler büyük afetlere neden oluyor. Can ve mal kaybımız fazla oluyor. Türkiye'de herhangi bir yerde, sabah uyandığımızda 7 ve üzeri deprem olabilir. Bu depremler de büyük afetlere neden oluyor. Can mal kaybımız fazla oluyor. Türkiye'de 5'in üzerinde depremler ölüme neden oluyor. Bizim bunu halletmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Görür, Antalya'nın jeolojik yapısının genç çökeller üzerine kurulu olduğunu ve bu nedenle zeminin depreme karşı direncinin düşük olduğunu belirtti. Alüvyon dolguların ve fay hatlarının Antalya'nın deprem riskini artırdığını ifade eden Görür, özellikle alüvyon dolgu ve zemin için depreme dayanıklı önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin AKKA'dan çekilmesi Yunanistan'da gündem oldu Türkiye'nin AKKA'dan çekilmesi Yunanistan'da gündem oldu

Görür, ayrıca Antalya'nın doğusunun deprem riskinin daha yüksek olduğunu ve bu bölgede yapılacak yapılaşmanın daha dikkatli planlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca yerel yönetimlere çağrıda bulunarak, Antalya'nın deprem riski altındaki fay hatları ve jeolojik yapısının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve risk azaltma çalışmalarının yapılması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Görür, söyleşisinde Türkiye genelinde deprem gerçeğine ve alınması gereken tedbirler konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik çabalarını sürdürdü.