MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 1. Bölümü üzerine konuştu.

Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısında konuştu Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısında konuştu

Yıldız'ın konuşmasından öne çıkan ifadeler şu şekilde:

 • "Teklifle kanun yolu başvuruları süresinde oluşan karmaşaya son veriliyor, hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması amacıyla CMK’de ve İcra ve İflas Kanunu’nda bazı düzenlemeler yapılıyor."
 • "İcra ve İflas Kanunu’na göre, bölge adliye mahkemelerinin hukuk dairelerince verilen nihai kararlara karşı da yine tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilecek."
 • "Bu düzenlemeler 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Sürelerin hesaplanmasında vatandaş daha az hata yapacaktır."
 • "Anayasa Mahkemesi, derece mahkemelerine verilen kararları maddi ve hukuki yönden inceleyen bir merci olmadığını unutuyor."
 • "Bireysel başvurunun bir olağan veya olağanüstü kanun yolu olmadığını, inceleme sırasında delil değerlendirmesi yapamayacağını hatırlatmak gerekiyor."
 • "Anayasa Mahkemesi'nin görevlerini burada tek tek saymayacağım. Yeni bir Anayasa’yla bu görevlerini elbette sınırlandıracağız."
 • "Bireysel başvuru yoluyla bir hükmü iptal edemez, edemeyeceği gibi hükümden kaynaklanan ihlal tespitinde de bulunamaz."
 • "Yargısal aktivizm, kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve demokrasinin düşmanıdır; bunu aklımızdan çıkarmayalım."
 • "Anayasa Mahkemesi'nin sınırlı bir görevi olduğunu ve yargısal aktivizmin demokrasiye zarar verdiğini ifade etti."
 • "Mevcut Anayasa Mahkemesi yapısının sorunlara neden olduğunu ve yeni bir Anayasa ile Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerinin sınırlandırılacağını söyledi."
 • "Yeni bir iç tüzük ve infaz yasası hazırlığına vurgu yaparak, Türk yargı sisteminin mevcut olan yapısal sorunlarının çözümü için elverişli bir araç olması ümit edilen bireysel başvurunun sistemsel bir sorun hâline geldiğini belirtti."