İSKİ açıkladı! İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı İSKİ açıkladı! İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, piyasadaki fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadeleyi içeren kanun teklifini kabul etti. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan düzenleme, fahiş fiyat artışlarının ve stokçuluğun önlenmesi için cezaların artırılmasını ve ticarette denetimlerin güçlendirilmesini öngörüyor.

Kanun teklifi kapsamında, Kooperatifler Kanunu'nda değişiklik yapılarak, kooperatif ve üst kuruluşları yöneticilerinin ticaret sicili kayıtlarını ve finansal tablolarını Kooperatif Bilgi Sistemi'ne aktarmalarına yönelik geçiş süreciyle ilgili düzenlemeler getiriliyor. Bu düzenleme, kooperatiflerin yönetiminde şeffaflığın ve hesap verebilirliğin artırılmasını hedefliyor.

Ayrıca, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, Rekabet Kurulu'nun soruşturma süreçlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor. Taraflara yapılan bildirimlerin daha detaylı olması ve savunma süreçlerinin iyileştirilmesiyle adil bir soruşturma ortamı sağlanması hedefleniyor.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nda da değişiklik yapılarak, lisanslı depoculuk faaliyetlerinde yaşanan usulsüzlüklerin önlenmesi ve cezaların etkinliğinin artırılması amaçlanıyor. İdari para cezalarının artırılması ve aykırılıkların tekrarı halinde cezaların katlanarak artırılmasıyla, lisanslı depoculuk sistemine olan güvenin artırılması hedefleniyor.

Ürün ihtisas borsalarının işleyişine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı kanun teklifi, Türkiye'nin ticaret ve ekonomi alanındaki rekabet gücünü artırmayı ve piyasadaki istikrarı sağlamayı amaçlıyor.

Kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte, piyasadaki fahiş fiyat artışları ve stokçuluğa karşı daha etkin önlemler alınacak ve ticarette adalet ve şeffaflık sağlanacak.