Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM), Türkiye'de yaşanan ekonomik koşullara ilişkin Şubat 2024'e ait açlık ve yoksulluk sınırı raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, dört kişilik bir aile için açlık sınırı 16 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 55 bin lirayı geçti. Tek başına yaşayan bir kişinin ise yoksulluk sınırı 25 bin lirayı aştı.

Raporda, sağlıklı ve dengeli beslenme için yapılması gereken mutfak harcamalarının yanı sıra diğer temel ihtiyaçların da dikkate alındığı belirtildi. Buna göre, bir ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutarının 16 bin lira olduğu vurgulandı. Ancak, eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi diğer giderlerle birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarının 55 bin liraya ulaştığı ifade edildi.

Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için gereken diğer harcamaların toplam tutarının ise en az 25 bin lira olması gerektiği belirtildi.

Günlük harcamalara ilişkin yapılan hesaplamalarda ise en yüksek maliyet grubunun süt ve süt ürünleri olduğu görüldü. Süt ve süt ürünleri için günlük harcama gereksiniminin 170,72 lira olduğu belirtilirken, et, tavuk ve balık için gereken minimum harcama tutarının 109,40 lira olduğu ifade edildi.

BİSAM raporunda, Türkiye'de yaşanan ekonomik zorlukların ve yüksek enflasyonun, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamasını giderek zorlaştırdığına dikkat çekildi. Bu durumun özellikle düşük gelirli aileler ve tek başına yaşayan bireyler üzerindeki etkilerinin derinleştiği belirtildi.