Vefatının 100. Yılında Ziya Gökalp etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Ziya Gökalp Konulu Kısa Film Yarışması yakın dönem Türk düşünce hayatının en önemli insanı olan Ziya Gökalp'ın vefatının 100. yılında yeniden gündeme taşınması, fikirlerinin ve mücadelesinin tekrar hatırlatılması amacını taşımaktadır. Ziya Gökalp, badireli geçen 48 yıllık kısa ömrüne pek çok eser sığdırmış çok yönlü bir münevverdir. Bu sebeple çekilecek filmler onun hayatından ve fikirlerinden hareketle çekilmelidir. Filmlerde Gökalp’ın fikri ve edebi kişiliği, şahsiyeti, ilmi çalışmaları, mücadele hayatı ve eserlerinden bir ya da birkaçı konu edinilebilir. Bunlardan hangisi olursa olsun filmler mutlaka Ziya Gökalp'ı konu almalı ya da Gökalp’ın fikirleriyle ilgili olmalıdır.

BAŞVURU KOŞULLARI

• Yarışmaya katılacak filmlerin konusunun Ziya Gökalp’ın hayatı, eserleri ya da fikirleri ile ilgisi bulunmalıdır.

• Yarışmaya yaş ve tahsil sınırlaması olmaksızın şartname yükümlülüklerini yerine getiren yurt içi ya da yurt dışından herkes katılabilir.

• Kısa filmler kurmaca, belgesel veya animasyon türünde olabilir.

• Başka yarışmalara veya festivale katılmış olmak, ödül almak veya gösterime dahil olmak; bu yarışmaya katılmaya engel teşkil etmez.

• Katılımcılar başvurularını, bireysel veya ekip adına yapabilir. Başvurunun ekip adına yapılması durumunda, ilgili şartnamedeki ve başvurudaki koşulların temin edilmesinden “Ekip Sözcüsü” sorumludur.

• Katılımcının başvurunun yapıldığı tarihte 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.

• Adaylar yarışmaya birden fazla eser ile başvurabilir ancak birden fazla ödül alamaz. Bu durumda her bir başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.

• Yarışmaya katılacak filmlerin süresi en az 3, en fazla 26 dakika olmalıdır.

• Katılımcılar; filmlerini Türkçeden başka bir dilde çektiler ise filmlerine Türkçe altyazı eklemekle yükümlüdür.

• Yarışmaya katılacak filmler, tercih edilen herhangi bir formatta üretilebilir. Filmler fotoğraf makinesi, cep telefonu, video kamera vb. olanaklardan yararlanılarak çekilebilir.

• Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular, eser sahibinin sorumluluğundadır. Yeni Ufuk Dergisi bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eser sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, Yeni Ufuk Dergisi’nin uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.

• Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmene (eser sahibine) aittir. Eser sahibi, yarışma komitesi tarafından talep edilmesi halinde, bu madde kapsamına ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları Yeni Ufuk Dergisi yarışma komitesi ile derhal paylaşacaktır.

• Yarışmaya başvurular çevrimiçi olarak yapılacaktır. Elden şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

Ziya Gökalp Film

BAŞVURU SÜRECİ

• Katılımcılar, işbu şartnameyi ve başvuru formunu Https://Ziyagokalpyili.Com.Tr/ internet sitesi üzerinden doldurup onaylamalı, filmler www.vimeo.com web adresine yüklenerek, vimeo linki ve izleme şifresi(varsa) ile (Çevrimiçi başvuru formunda yer alacak şekilde) tarafımıza gönderilmelidir.

Doğu Türkistan’da Uygur Müslümanlar hüzünlü... Doğu Türkistan’da Uygur Müslümanlar hüzünlü...

• Kurmaca, animasyon ya da belgesel filmler, gösterime uygun, .avi, .mpeg2 veya .mpeg4, h264, mov formatında, 1920×1080 (HD) çözünürlükte olmalı; filmler sinopsisi ile birlikte www.vimeo.com’a yüklenmelidir.

• Yarışma komitesi uygun gördüğü takdirde ilgili filmin kopyasını çeşitli formatlarda talep etme hakkına sahiptir. Teknik sorunlar içeren (Yanlış kayıt, orantısal problemler, seste patlama veya bozukluklar vb.) filmler yarışma dışı bırakılır.

• Başvuru yapacak olan kişiler, başvuru formundaki tüm alanları eksiksiz doldurarak en geç 16.08.2024 tarihinde saat 23:59’a kadar başvurularını tamamlamak zorundadır.

• Başvuru sonrası yarışmanın iletişim sorumlusu telefonla aranarak başvurunun eksiksiz bir şekilde tarafımıza ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilmelidir. Başvuru sürecinde meydana gelen veya gelebilecek olası bir hasar ve/veya gecikmeden dolayı, son başvuru tarihinden sonra tarafımıza ulaşan kısa filmler için, katılımcı/eser sahibi herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

• Yarışma ve başvuru süreçlerine ilişkin her türlü iletişimin yürütüleceği telefon numarası ve e-posta adresi bu maddede belirtildiği gibidir:

[email protected] +90 505 554 1099