Can Azerbaycan depremle sarsıldı! Can Azerbaycan depremle sarsıldı!

Aslen Hun Türkleri olan Sekeller, Kavimler Göçü'nün ardından Macaristan'a yerleşen Batı Hunları'na ait bir topluluktur. Tarihçiler, Sekellerin Avrupa Hunları'nın en güçlü hükümdarı olan Tanrı'nın Kırbacı Atilla'nın küçük oğlu Çaba'nın kavmi olduğu konusunda genel bir görüş birliğine sahiptir.

Bahaeddin Ögel'in "Sekellerin Ataları Hakkında" adlı çalışması, bu iddiayı desteklemekte olup, Hüseyin Namık Orkun'un "Peçenekler" kitabında da aynı düşünce dile getirilmiştir.

Sekel isminin etimolojik kökeni tam olarak belirlenemese de, tarihçiler bu topluluğun Attila'nın torunları olduğu konusunda hemfikirdir. Birçok tarihçi, Sekel isminin, 10. yüzyıldan itibaren Çuvaşistan ve Tataristan'da yaşayan Eskil (Esegel) halkıyla ilişkili olabileceğini ifade etmiştir.

Macaristan Bölgesi'nde Hıristiyanlığın kabulüyle birçok Hun Türk'ü asimile olmuş ve Türklüklerini unutsa da, Macaristan tarihine göz attığımızda, Sekeller adlı bu küçük topluluğun Macar ordularında uç (sınır) birlikleri olarak hizmet ettiklerini görmekteyiz. Bu durum, onların Türk kimliğine işaret eden milli bir profil oluşturur.

Çok ilginçtir ki Sekeller’in günümüze kadar korudukları kendilerine özgü bir alfabeleri vardır ki bu alfabenin Köktürk Alfabesi’ne benzerlik göstermesi, Sekeller’in Türk olduklarına ayrı bir kanıt olarak gösterilebilir. Dahası, masalları, türküleri ve bazı gelenekleri de Orta Asya’dan izler taşımaktadır. Sekellerin nüfusu 500 bin civarındadır. Ve 1000 yıldır değişmeyen bayraklarını hala gururla taşımaktadırlar. Kendilerini Atilla'nın torunu saymakta ve benliklerini korumaktadırlar.