"Uygur Toplumu olarak, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın 3-5 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştireceği Çin ve Doğu Türkistan ziyaretini yakından takip etmekteyiz. Doğu Türkistan’ın Kaşgar ve Urumçi şehirlerinin de kapsandığı bu ziyaretin, Doğu Türkistan’da Çin’in yaptığı soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlara dikkat çekmek ve Uygur Türklerinin temel haklarının savunulması adına önemli bir fırsat olarak görmekteyiz. Sayın Bakan Fidan’ın Urumçi ve Kaşgar’a yapacağı ziyaretlerin, Çin hükümetinin Doğu Türkistatan’daki gerçek durumu gizlemek amacıyla yaratmaya çalıştığı sahte refah, huzur ve zenginlik görüntülerine karşı temkinli bir şekilde değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Çin’in, gözlemcileri ve ziyaretçileri yanıltmak için şehirleri kapatması ve yüzlerce kişiyi görevlendirerek önceden çalışılmış senaryolar sunması, bölgedeki gerçek hak ihlalleri ve soykırım politikalarının üzerini örtmeye yönelik köhnemiş ve bilindik bir çabadır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin 31 Ağustos 2022 tarihinde yayımladığı raporda, Uygur Özerk Bölgesi’nde Çin’in uyguladığı politikaların ciddi insan hakları ihlalleri olarak tanımlandığı ve bu ihlallerin insanlığa karşı suç teşkil edebileceği vurgulanmıştır. Bu rapor, bölgedeki durumun vahametini uluslararası toplum nezdinde teyit eden önemli bir belgedir. Bağımsız Uygur Mahkemesi’nin 2021 yılında verdiği kararda ise Uygur nüfusun çoğalmasına karşı Çin’in giriştiği politikalar da dahil olmak üzere Doğu Türkistan’daki kıyım soykırım olarak nitelendirilmiştir. Bu ziyaretin, Uygur halkının maruz kaldığı baskı ve zulmün sona erdirilmesine yönelik somut adımlar atılması için bir fırsat olacağına inanıyoruz. Özellikle Uygur Türklerinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, ailelerin birleştirilmesi ve dini, kültürel özgürlüklerin teminat altına alınması ve toplama kamplarının kapatılarak Uygur Soykırımın durdurulması konusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlı bir duruş sergilemesini beklemekteyiz. Uygur Toplumu olarak, Sayın Bakan Fidan’ın bu ziyareti vesilesiyle Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerine ve Çin’in Uygur Türklerine yönelik Soykırım Politikasına yönelik sorunların çözümüne yönelik somut adımlar atılmasını teşvik edeceğini umuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin Uygur Türklerine olan desteği, onların temel hak ve özgürlüklerine kavuşmalarında hayati bir rol oynayacaktır. Bu süreçte, Türkiye’nin kararlı ve güçlü duruşunu sürdürmesini bekliyoruz."

Dünya Uygur Kurultayı Vakfı

Uygur Akademisi Vakfı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev görüşmesinde Kıbrıs vurgusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev görüşmesinde Kıbrıs vurgusu!

Doğu Türkistan Araştırmaları Vakfı

Uygur Hareketi Teşkilatı

Uygur Araştırma Merkezi