Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 'Savunma ve Havacılık Sanayii'nde Küresel Stratejiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemeleri ve elde ettiği başarıları paylaştı. Bakan Bolat, son bir ay içinde üç ila dört önemli ülkenin Türkiye'ye uyguladığı ambargoları kaldırdığını belirterek, bu durumun Türkiye'nin savunma sanayisindeki geniş yelpazedeki başarılarını gösterdiğini ifade etti.

Bakan Bolat, Türkiye'nin sadece savunma araçları üretimi ve ihracatının ötesinde, kara, hava, deniz alanlarında bütüncül bir politika izleyerek dünya genelinde saygınlık kazandığını dile getirdi. Savunma sanayisinin sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda diplomasi ve uluslararası alanda da büyük prestij sağladığını vurgulayan Bakan Bolat, Türkiye'nin güçlü savunma sanayisiyle müzakerelerde avantaj elde ettiğini ifade etti.

Alfa Romeo markasında “milliyetçilik” tartışması Alfa Romeo markasında “milliyetçilik” tartışması

Bakan Bolat, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarının ekonomik büyümeye de katkı sağladığını belirterek, 2023 yılında 5,5 milyar dolara ulaşan savunma sanayii ihracatının ülke ekonomisine sağladığı katma değeri vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin 2028'de 375 milyar dolarlık mal ihracatı hedefine odaklandığını ve milli gelirin artışıyla kişi başına düşen gelirin 12,500 dolar civarına çıkmasını öngördüğünü açıkladı.

Bakan Bolat, Türkiye'nin dünya genelindeki mal ihracatındaki artışın, küresel ekonominin durgunluğuna rağmen devam ettiğini vurgulayarak, 2023 itibariyle Türkiye'nin milli gelirinin 1 trilyon doların üzerinde olacağını ve kişi başına düşen milli gelirin 12,500 dolar civarında olmasını beklediklerini söyledi.