Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararnamesine göre Türkiye, 1990 yılında NATO ve Varşova Paktı ülkeleri arasında Paris’te imzalanan Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması’ndan çekildi.

Soğuk Savaş döneminin sonlarında, 1990 yılında Paris’te NATO ve Varşova Paktı ülkeleri arasında imzalanan AKKA, Avrupa’da barışın sağlanması ve korunması adına hayata geçirildi ve taraflara zırhlı muharebe araçları, muharebe tankları, savaş uçakları, toplar ve saldırı helikopterlerini içeren toplam beş konvansiyonel silah kategorisinde sayıca kısıtlama getirdi.

AKKA, antlaşmanın IV. maddesi; farklı askeri bölgelere göre değişmekle birlikte, tüm taraf devletlerin silah gücüne aşağıdaki sayısal kısıtlamaları getirmekteydi:

20 bin tank, aktif birliklerde 16 bin 500

20 bin topçu parçası, aktif birliklerde 17 bin

30 bin zırhlı muharebe aracı (ZPT’ler dahil), aktif birliklerde 27 bin 300

1 Mayıs göz altılarında tutuklu sayısı belli oldu 1 Mayıs göz altılarında tutuklu sayısı belli oldu

6 bin 800 savaş uçağı

2 bin saldırı helikopteri

Türkiye'nin, söz konusu antlaşmadan çekilmesinin  en önemli yansımalarından biri de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), konuşlandırdığı ve ürettiği tank, top, zırhlı araç, uçak ve helikopterlerle ilgili herhangi bir sayı kısıtlamasına tabi olmayacağıdır.