Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklik, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. Türk ekonomisine önemli bir etki yapacak bu düzenleme, dövizle ödeme yasağının bazı alanlarda kaldırılmasını içeriyor.

Mehmet Şimşek'ten "gelir vergisi beyannamesi" çağrısı Mehmet Şimşek'ten "gelir vergisi beyannamesi" çağrısı

Yapılan düzenleme, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de değişiklik yapılmasını öngörüyor. Buna göre, özellikle tüm ödemelerin Türk Lirası ile yapılma zorunluluğu, yapılan düzenleme ile kaldırıldı. Bu adım, dövizle ödeme yasağının esaslarını yeniden düzenleyerek ekonomik süreçleri etkileyecek bir hamle olarak değerlendirilebilir.

Düzenleme, belirli alanlarda geçmişe dönük yükümlülüklerin dövizle ödenebileceği maddeleri içeriyor. İşte dövizle ödeme yapılabilecek alanlar:

  • Döviz cinsinden kıymetli evraklar
  • 19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar
  • Borsada döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden alım-satım işlemleri
  • Dış Ticaret Sermaye Şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar
  • Antrepolar ve geçici depolama alanlarının ödeme yükümlülükleri
  • Serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösteren firmaların mal teslimi

Bu düzenleme, ekonomik faaliyetlerde dövizle ödemenin önünü açarak iş dünyasına esneklik getirirken, Türk ekonomisinin uluslararası ticarette daha rekabetçi olmasına da katkı sağlayabilir. İlgili alanlarda dövizle ödeme imkanının genişletilmesi, iş dünyası ve yatırımcılar arasında olumlu bir karşılık bulabilir.