TÜİK'in yaptığı araştırmada, Türkiye'deki fertlerin sosyal ve kültürel aktivitelere katılımı, kişisel ilişkileri ve zaman yönetimleriyle ilgili çeşitli bulgular ortaya kondu.

- Fertlerin hanehalklarının finansal durumundan memnuniyet ortalaması genel olarak %46,9 olarak hesaplandı. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan fertlerde bu memnuniyet oranı %36,9 olarak belirlendi.

GSB'den gençlere konaklama hizmeti GSB'den gençlere konaklama hizmeti

- Kişisel ilişkilerdeki memnuniyet ortalaması ise tüm fertler için %65,2 iken, yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan fertlerde bu oran %60,2 olarak ölçüldü.

- Boş zaman faaliyetlerine ayrılan zamandan duyulan memnuniyet genel olarak %47,4 olarak saptandı. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan fertlerde ise bu oran %42,0 olarak gerçekleşti.

Araştırmada ayrıca sosyal ve kültürel etkinliklere katılım oranları da ele alındı. Son 12 ay içinde Türkiye'deki 15 yaş ve üzeri fertlerin %85,3'ü sinemaya gitmezken, bu oran yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olmayan fertlerde %50,1'e kadar yükseldi. Canlı gösteriye, kültürel alanlara ve canlı spor etkinliklerine katılım oranları da genel olarak düşük çıktı.

Arkadaş veya akrabalarla hiç görüşmeyenlerin çoğunluğunun yoksulluk riski altında olduğu belirtildi. Ayrıca, fertlerin akrabaları ve arkadaşlarıyla haftalık görüşme sıklıkları da %28,7 ile %37,3 arasında değiştiği gözlemlendi.

Editör: Burak Hakkı Polat