Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Kredi kartına taksit kaldırıldı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023 işgücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi olarak kaydedildi. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık düşüşle yüzde 8,8 olarak belirlendi.

Özellikle genç nüfusta yaşanan işsizlik oranındaki düşüş dikkat çekti. 15-24 yaş grubundaki gençlerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 11,5, kadınlarda ise yüzde 22,8 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,6 puan artışla yüzde 48,8'e yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, işgücü 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 387 bin kişi artarak 35 milyon 154 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artışla yüzde 53,5'e çıktı. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 36,3 olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 2,1 puan artarak yüzde 24,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi.