Türk Dil Kurumu (TDK), Türk dilinin araştırılması, korunması ve geliştirilmesi amacıyla 12 Temmuz 1932 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulmuştur. Türk Dil Kurumu'nun kuruluşu, dildeki yabancı etkileri temizleme ve dilin Türk kültürüne uygun bir şekilde geliştirilmesi amacını taşımaktadır.

Türk Dil Kurumu'nun temel görevleri şunlardır:

Füruzan hayatını kaybetti Füruzan hayatını kaybetti

Dilin Araştırılması ve Geliştirilmesi: Türk Dil Kurumu, Türk dilinin yapısını, kelime dağarcığını, dil bilgisini ve ses yapısını araştırarak geliştirmekle görevlidir.

Dilin Temizlenmesi: Dil, yabancı dillerden gelen etkilerden arındırılarak, Türk kültürüne uygun hale getirilmeye çalışılır.

Dilin Doğru ve Etkili Kullanımı: Türk Dil Kurumu, dilin doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasını teşvik eder. Dil kurallarını belirler ve dilin standartlaştırılmasına katkıda bulunur.

Yabancı Kelime ve Terimlerin Türkçeleştirilmesi: Yabancı kökenli kelimelerin Türkçeleştirilmesi ve yerine uygun Türkçe karşılıkların bulunması Türk Dil Kurumu'nun önemli görevlerindendir.

Türk Dil Kurumu, dildeki değişimleri takip ederek güncellenen ve gelişen bir dil politikası izler. Dilin evrimine ayak uydurarak, dilin zenginleştirilmesi ve korunması için çeşitli projeler yürütür.

TDK, dilin sadece dilbilimsel yönüyle değil, aynı zamanda dilin kültürel ve tarihî bağlamını da göz önünde bulundurarak Türkçe'nin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle, Türk Dil Kurumu Türkçe'nin korunması ve geliştirilmesinde önemli bir role sahiptir.