Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen 8. Yargı Paketi, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni onaylayarak yasalaştı. Yeni yasa kapsamında, İcra ve İflas Kanunu'nda kanun yoluna başvuru süreleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na benzer hükümlerle hafta olarak belirlendi. Bu düzenleme, hak arama hürriyetini daha etkin kullanmayı hedefliyor.

Yasaya göre, İcra ve İflas Kanunu'na uyum sağlamak amacıyla tasdik veya ret kararına karşı başvurular, borçlu ve alacaklılar için istinaf ve temyiz yollarını içeriyor. Özellikle bölge adliye mahkemelerince verilen nihai kararlara karşı temyiz süreleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun olarak belirlendi. Bu düzenlemeler, 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yasada yer alan bir diğer önemli düzenleme ise Türk Medeni Kanunu'nda yapılan değişiklikler. Bu kapsamda, hapis cezasının infazı sürecinde kişiliğin ve mal varlığının korunması amacıyla getirilen yeni kriterlere vurgu yapılıyor. Hükümet, bu değişikliklerle kişinin isteği üzerine kısıtlanabileceği ve vesayetin sona erdirilebileceği esneklikleri öne çıkarıyor.

Ayrıca, terörle mücadele kapsamında alınan bir başka önemli karar ise Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle ortaya çıkıyor. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili, müstakil bir suç olarak ele alınıyor. Bu çerçevede, suçla mücadelede daha etkin olmak ve caydırıcılığı artırmak amacıyla adli para cezalarında artışa gidiliyor.

Trafik kazaları can almaya devam ediyor Trafik kazaları can almaya devam ediyor

Türkiye'nin hukuki altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan 8. Yargı Paketi, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir dizi önemli değişikliği beraberinde getirerek hukuk sisteminin daha etkin ve adil işlemesine katkıda bulunmayı hedefliyor.