Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ekonomiye ve iş dünyasına dair önemli değerlendirmelerde bulunarak özellikle konkordato sistemi üzerindeki yetersizliklere vurgu yaptı. Baran'ın öne çıkan önerisi ise mevcut konkordato sisteminin iyileştirilmesi amacıyla alacaklıları koruyacak bir konkordato fonu kurulması oldu.

Baran, ekonomiye dair değerlendirmelerini Ekonomim'e yapmış olduğu açıklamalarda, özellikle şirketlerin finansmana erişim sorunları ve yüksek faiz oranlarının işletmeler üzerindeki baskılarına dikkat çekti. Konkordato sürecinde alacaklı firmaların haklarının korunması gerekliliğine vurgu yapan Baran, bu durumun iş dünyası için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Konkordato sürecinde alacaklı firmaların haklarının daha iyi korunması ve ticari sistemin daha sağlıklı işlemesi amacıyla, Baran, konkordato sisteminin yeniden yapılandırılması ve alacaklıları da koruyacak bir konkordato fonunun kurulması önerisini sundu. Bu fonun oluşturulmaması durumunda, bir firmanın iflastan korunurken başka firmaların iflasının önünün açılabileceği uyarısında bulundu.

Baran'ın bu önerisi, iş dünyasında yaşanan sorunlara çözüm getirme amacını taşıyor ve konkordato süreçlerinde daha adil ve dengeli bir sistem oluşturmayı hedefliyor.

14 Haziran 2024 altın fiyatları 14 Haziran 2024 altın fiyatları

Ayrıca, Gürsel Baran, sıkı para politikasının sektör üzerindeki etkilerini de değerlendirdi. Para politikasındaki sıkılığın finansmana erişim konularını olumsuz etkilediğini belirten Baran, özellikle yüksek faiz oranlarının işletmeler için uygun olmadığını ifade etti. Bu konuda çıkışın mümkün olduğunu söyleyen Baran, finansman imkanları ve kaynak sıkıntısının yaşandığı bir dönemde olduklarını belirtti.