AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem! AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yönetmelik, cemevlerinin aydınlatma giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden ödenmesine ilişkin usul ve esasları içeriyor.

Yönetmeliğe göre, cemevlerinin aydınlatma giderlerinin ödenmesi için cemevinin bulunduğu ildeki il kültür ve turizm müdürlüğüne yazılı talepte bulunulması gerekiyor. Bu talep, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından yapılacak olan tespite dayanarak gerçekleştirilecek.

Aydınlatma giderlerinin ödenmesi için talep eden cemevlerinin, il müdürlüğünün teknik personeli tarafından yapılan sayaç tefrik işlemlerinin kontrolüne tabi tutulması zorunlu kılınıyor.

Ödeme için gereken koşulların sağlandığı tespit edilen cemevlerine, fatura ibrazı esas alınarak aydınlatma gideri ödenecek. Bu ödeme yapıldıktan sonra, il müdürlüğü tarafından her yıl cemevlerinde yerinde kontrol yapılacak.

Yönetmelikte ayrıca, ödeme yapılmayacak haller de belirlenmiş durumda. Ticari amaçla kullanılan bölümlerin aydınlatma giderleri Bakanlık bütçesinden ödenmeyecek ve hükümlere uyulmaması halinde ödenmesi gereken her türlü bedel abone tarafından ödenecek. Bu durumda, Başkanlık sorumlu tutulamayacak.

Bu yeni yönetmelik, cemevlerinin aydınlatma giderlerinin ödenmesine dair standartları belirleyerek, uygulamaya yönelik net bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor.