CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21'inci Yüzyılda Yeni Sosyal Demokrat Belediyecilik Paneli"nde konuştu. 

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"İNGİLİZ ZIRHLISINA BİNENLERİN DEĞİL, BANDIRMA VAPURU'NA BİNENLERİN PARTİSİ"

"Partimiz şüphesiz işgale karşı, beka sorununa karşı teslim olmayan, halı sermeyen, onlarla birlikte İstanbul'da kendi mevcudiyetini korumayı ve sürdürmeyi hedeflemek yerine canını ortaya koyan ve bir İngiliz zırhlısına binip ayrılmak yerine, Bandırma Vapuru'na binip kurtuluşu ve kuruluşu örgütlemek için Anadolu'ya geçen bir liderin partisidir.

CHP, kendi bildiğini yapmak yerine işgal altında bile önce kurultaylar toplayan bir anlayıştan geliyor. Yani, ortak akla inanan, tartışan ve tartışmadan sonra ortaya çıkan fikri tatbik eden bir anlayışın kurduğu partidir. Bu partinin en büyük zaferi Kurtuluş Savaşı'dır ve ardından en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıdır. Ama bu hareket bununla yetinmemiştir. İktidar tek başına elindeyken, hatta birinci Cumhurbaşkanı ve ikinci Cumhurbaşkanı birer milli kahramanken, ordunun sadakati tamken, milletin hayranlığı varken, birkaç defa deneyen ve 1950'de 14 Mayıs günü seçimleri kaybedince 'Herhalde bunlar hükümeti bırakmayı düşünmez' dediklerinde yaverini Demokrat Parti'ye yollayan ve 'İsmet Paşa görevi teslim etmeye hazırdır' diyerek, çok partili sisteme geçmeyi demokrasi adına zafer saymış bir anlayışın partisidir. CHP, bu yürüyüşü orada da bırakmadı. Bu topraklara sosyal devlet anlayışını getirdi, sosyal güvenceyi, emeklilik hakkını, örgütlenme hakkını, sendikal hakları, sosyal demokrat belediyecilik anlayışını getirdi. CHP, dünyadaki siyasi akrabalarıyla ilişki halinde, sol bir perspektifle yeni gelişmeleri yorumlamayı sürdürdü ve sürdürmeye devam ediyor.

"KİLİTLERİ AÇTIK"

CHP, 1980 darbe döneminden de payına düşeni aldı. Ondan sonra elbette toparlandı. Gün geldiğinde, mevcut yapılarca el konulan binalarını geri alma mücadelesi verdi. Ortadan kaldırılmış kadrolarından geriye kalanlarla kol kola girip yeniden ayağa kalktı. Ama bir gerçek vardı; 1980'den beri, siyaset kalesinin başarı kapısı CHP tarafından istisnai ve tekil durumlar dışında, topyekun ya da hiç değilse bir başına açık bir şekilde açılamıyordu.

Geçen sene Mayıs ayında hepimiz çok umutluyduk, sonra da hep beraber çok üzüldük. Biz üzüldük ama bize oy verenler, bize güvenenler, Cumhuriyet'in 100. yılında ülkeyi yönetecek yönetimin, ikinci yüzyılın ilk iktidarının birinci yüzyılın iktidarını kuranlar tarafından yapılmasını isteyenler bizlerden çok daha fazla üzüldüler. Öyle büyük bir duygusal kopuş yaşadılar ki, dünyadaki bütün otoriter liderleri en sevdiği ortam oluşmuştu. Muhalifler küsmüştü, muhalifler birbirleriyle bile konuşmak istemiyorlar, televizyon izlemek istemiyorlar ve kesinlikle sandığa gitmek istemiyorlardı. O günlerde umutsuzluğa, bu üzüntünün pekişmesine ya da bu üzüntüye duyarsız kalıp da hiçbir şey yokmuş gibi davranıp, bu üzüntünün kalıcılaşmasına, kopuşun yerleşmesine izin vermemek gerekiyordu. Onun için CHP'de yeni bir süreç, bir özeleştiri, bir tartışma ve öneri dönemi yaşadık. Biz, bunun adına 'değişim' dedik. Değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi diye ifade ettiğimiz ve 100. yıla CHP'nin her yönüyle değişerek, tartışarak ve kimseyi dışlamadan ve vefasızlık etmeden ama özeleştiri yaparak ilerlemesi gerektiğini tartıştık ve hayata geçirdik.

5 Kasım günü, sokaktaki duygu üyemize, üyemizi duygusu delegemize ve en sonunda partimizin yönetimine yansıdı. O duygu şuydu; 'doğru olanlara devam edin, köklerinizden kopmayın, hedefinizden şaşmayın ama bundan sonra yeni bir siyasetin, yeni bir siyasetin takipçisi olun, içinde olun. Ben de size bakacağım ve yeniden bir karar vereceğim.' İşte o siyaset kalesinin başarı kapısı için üç koca kilidi karşımızda bulduğumuzda birbirimize sorduk. 'Nasıl açarız bu kilitleri?' Sonra da dedik ki, 'mutlaka buralarda bir yerdedir anahtarları. Bu ülkenin ve bu partinin kurucusu çok kilit kırdı, çok duvar yıktı, çok zafer kazandı. Mutlaka anahtarları buralarda bir yerlere koymuştur.' O anahtarların ilki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kime emanet ettiğine bakarken bulundu. Birinci kilidi gençler açtı. İkinci kilit için, Avrupa'daki zengin ülkelerden 40 yıl önce seçme seçilme hakkını kime verdiyse, biz onları siyasete katalım dedik ve ikinci kilidi kadınlar açtı. Üçüncü kilit, 200 yıl boyunca matbaanın gelmesine direnenlerden ders alan, 30 yıl boyunca donanmayı Haliç'te çürütenlerden ders alan, 30 yıl boyunca açılmış parlamentoyu kapalı tutanların bu memlekete ne yaptığından ders alan birisi, hurafe ve dogma yerine bilime sarılmıştı. Biz de öyle yaptık. Üçüncü kilidi, bilimsel yöntemler, çağdaş yaklaşımlar, ilerici tutumlar açtı. CHP, geçmişin 3,5 katı kadın aday göstererek ve fazlasını seçtirerek, geçmişin 7 katı genç aday göstererek ve fazlasını seçtirerek, bugün Türkiye'nin dört bir yanında bizim açımızdan yarı yarıya olmadığında eşit temsil yakalanmadığında hiçbir zaman yeterlidir demeyeceğimiz ama biz siyasi parti açısından çok önemli bir sıçrama olarak kabul edilecek kadar, gençlerle ve kadınlarla belediyelerde görev üstlendik.

"SEÇMENİN FERASETİYLE İKTİDAR DENGELENMİŞTİR"

İktidar anayasaya göre ikiye ayrılır; birisi merkezi yönetim, diğeri mahalli idareler. Bugün Türkiye'de seçmenin ferasetiyle iktidar dengelenmiştir. Maalesef, kanlı bir darbe girişimini araçsallaştırıp ilan edilen, birkaç ay sürecek denilip yıllarca sürdürülen olağanüstü hal şartlarında rejime kast edilen bir anayasa değişikliği yapıldı. Bu anayasa değişikliğinin ardından, yine OHAL şartlarında bir seçim yapıldı. O seçimin devamında, OHAL şartlarında yapılan bir baskın seçimle, bugün tek adam rejimi olarak söylediğimiz, yasama, yürütme ve yargı erkelerinin neredeyse tek elde toplandığı, Meclis'in yasama yetkisinin bir kısmına el konulduğu, yargının atamalarından kararlarına, bir siyasi iktidarın egemen olduğu bir süreçte, 2019 yılında bir fırsat ele geçti. 2023'e o umutla gittik ama 2023'te burada detaylarını tartışmanın artık geride kaldığı, kolektif bir başarısızlıkla, hiçbirimizin masum olmadığı bir süreçle o büyük umudu kaybettik ve biraz önce tarif ettiğim duygular hakim oldu. Şimdi, bir kez daha halkın öngörüsü, milletin feraseti, bu orantısız gücü yerelden ve neredeyse o güce denk bir biçimde dengeledi.

Şimdi, şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız; nüfusun yüzde 65'ine , ekonominin yüzde 80'ine, toplanan verginin yüzde 86'sına karşılık gelen bir coğrafyada sosyal demokratlar, anayasadan gelen yetkileriyle yereli yönetecekler. Biraz önce söylediğim gibi, genel iktidar bu projelere, bu somut politikalara katkı sağlayacak mı, yoksa köstek mi olacak? Onu hep birlikte takip edeceğiz, milletimiz de takip edecek.  Ama arkadaşlarımız büyük bir enerjiyle çalışacaklar, büyük bir cesaretle mücadele edecekler. Hepimiz bu sürecin hem destekçisi, hem takipçisi olacağız.

ABD de İsrail’in artan şımarıklığından rahatsız ABD de İsrail’in artan şımarıklığından rahatsız

Bizim başkanlarımız ve biz, belediyeciliği İstanbul'da ilk tercihli yol uygulamasını hayata geçiren Aytekin Kotil'lerden, İstanbul'da 1992 yılında ilk doğalgaz projesini hayata geçiren Nurettin Sözen'lerden, ilk Halk Ekmek fabrikasını kuran Ahmet İsvan'lardan, bir yerel yönetim efsanesi, Ankara'da ilk metronun temelini atmış olan Murat Karayalçın'lardan, metrolardan tramvaylara, üretim merkezlerinden öğrenci yurtlarına Türkiye'yi sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştıran Vedat Dalokay'lardan, Yüksel Çakbur'lardan, Celal Altınay'lardan, Ali Dinçer'lerden, Yılmaz Büyükerşen'lerden öğrendik.

"KİBİR VE İHTİRAS TASFİYE EDİLECEK"

Bu süreç, eninde sonunda başarıya ulaşmak zorundadır. Kişisel kibir, ihtiras, kurumsal çatışmalar ve her türlü bahane, başarının önünde engeldir ve bu partinin başarıya kilitlenmiş yönetim iradesi tarafından tasfiye edilecektir. Birlikte yürüyenler, kol kola girenler, eleştiriden kendini geliştireneler, özeleştiriye değer verenler, kibiri değil alçak gönüllülüğü benimseyenler, makamdan güç alanlar değil aksine makama güç veren, bu gücü halka iletebilenler, bu yürüyüşün olmazsa olmaz bileşenleridir. Ben, bu salondan, ben belediye başkanlarımızı bir araya getirdiğimiz ve sadece seçilmişlerle doldurabildiğimiz o büyük salonundan gözlerinin içine baktığımda, 409 belediye başkanımda da bu inancı, bu kararlılığı gördüm. Onlara güç verin, onlara güvenin, onları bu ülkenin geleceği adına hem denetleyin, hem destekleyin. Ben, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde, bu partinin birinci parti olmasının verdiği güç, inanç ve özgüven ile bu partinin Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde iktidar olacağına inanıyorum. Bunun içi mücadele verecek, alın teri akıtacak, gözünün nurunu akıtacak olan herkesin sonuna kadar arkasındayım. Sadece ben değil; 43 yaş ortalamasıyla parti meclisimiz ve yönetim anlayışımızla hepimiz, bu zaferin hem takibindeyiz, hem büyük beklentisindeyiz. Bu topraklarda 100 yıl önce yakılan çağdaş, demokratik, bilimsel, laik eğitime dayalı aydınlanma ateşini yeniden elimize almak ve hep beraber yürümek için sizlere güveniyorum. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun."