MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP’nin 100 maddelik anayasa teklifini değerlendirdi.

Sözcü gazetesine konuşan Yıldız, mevcut 1982 Anayasası'nın dilinin düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

"ANAYASAMIZIN DİLİ DE BOZUK"

1982 Anayasası’nda bugüne kadar 19 kez değişiklik yapılmasına karşın düzeltilemediğini belirten Yıldız, "Anayasamızın dili de bozuk." dedi ve şu örneği verdi:

"Anayasada milletvekili yemin metni var. Bir yemin metni içinde 9 kez ‘ve’ diyoruz. İçinde 9 kez ‘ve’ olan yemin metni olur mu? Okurken bile yemin eden zorlanıyor. Hazırladığımız anayasada yemin metnini de düzeltiyoruz. Anayasanın mevcut dilini sadeleştiriyoruz, daha anlaşılır hale getiriyoruz. Buna ihtiyaç var."

Yeni anayasanın Meclis'ten geçse bile halk oyuna sunulması gerektiğini savunan Yıldız'ın açıklamalarına göre, MHP'nin önerileri arasında Cumhurbaşkanı yardımcılığının seçimle belirlenmesi, TBMM Başkanı'nın tarafsızlığı, dokunulmazlık sisteminin yeniden düzenlenmesi gibi önemli düzenlemeler bulunuyor.

"MECLİS'TEN GEÇSE DE HALK OYLAMALI"

En beğenilen siyasetçiler belli oldu: Zirvede o isim var En beğenilen siyasetçiler belli oldu: Zirvede o isim var

Anayasanın sistematiğinin bozulduğunu öne süren Feti Yıldız, "Sivil, demokrat anayasa yapılması için halkımıza borcumuz var. Hazırladığımız anayasa 400 milletvekilinin oyu ile Meclis’ten geçse bile yine halk oyuna sunulmalı. Son sözü halkımız söylemeli." dedi.

MHP'NİN ÖNERİLERİ NELER?

Feti Yıldız, MHP’nin hazırladığı 100 maddelik anayasa teklifinde yer alan önemli düzenlemeleri ise şöyle sıraladı:

"Anayasadaki il esası korunacak. Bundan taviz verilmeyecek. Yani bölge, eyalet gibi sistemler anayasamıza giremeyecek.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı iki ile sınırlandırılacak. Cumhurbaşkanı yardımcılığına seçimle gelinecek. Yani, atama ile değil, seçimi kazanan yardımcı olacak. Cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında yerine vekalet eden kişinin seçilmiş cumhurbaşkanı yardımcısı olması esas olmalı.

Hükümet programı TBMM’ye sunulacak ve program Meclis’te okunacak.

Milletvekili dokunulmazlığı yeni esaslara bağlanacak. Dokunulmazlık istismarı önlenecek.

TBMM Başkanı tarafsız olmalı. Tarafsızlığı nedeniyle itilaflarda arabuluculuk yapacak.

TBMM İç Tüzüğü ile İnfaz Kanunu değiştirilecek.

Merkez Bankası anayasal statüye kavuşturulacak.

Kanun teklifleri Meclis’te daha kapsamlı bir biçimde tartışılacak. Komisyonlarda STK’lardan da görüş alınacak."

MHP'NİN DEĞİŞMESİNİ İSTEMEDİĞİ MADDELER

MADDE 1: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

MADDE 2: Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.

MADDE 3: Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe’dir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.

MADDE 4: Anayasanın 1’inci maddesindeki Devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

MADDE 66: Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür. Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.