Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarıyla ilgili önemli değişikliklere imza attı. "Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, özel okullarda düzenlenen etkinliklerde 'milli ve kültürel değerlere aykırı', 'öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlayamayacak etkinliklerin' yapılamayacağı hüküm altına alındı.

Ayrıca, ortaokul öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle birlikte akademik gelişimlerine yönelik çalışmaların yapılacağı "sosyal etkinlik ve gelişim merkezi" adıyla yeni bir kurum türü tanımlandı.

Değişiklikle birlikte, özel öğretim kurumlarının açılışı, devri ve nakli gibi iş ve işlemlerinde ibrazı zorunlu olan bina tapu senedi ile yapı kullanım izin belgesiyle ilgili düzenlemeye gidildi. "Bina tapu senedi" yerine "tapu senedi" istenecek ve yapı kullanım izni aranmayacak.

Özel öğretim kurumu açılmasına imkan tanınan taşınmazlar arasına kısmen veya tamamen Hazine ve özel bütçeli idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazlar da eklendi.

19 ilde "BOZDOĞAN-25"operasyonu 19 ilde "BOZDOĞAN-25"operasyonu

Yabancı uyruklu eğitim personeline ön izin belgesi düzenlenebilmesi için istenen denklik belgesinin temin işlemlerinin uzun sürmesinden kaynaklanabilecek mağduriyetleri önlemek amacıyla, denklik belgesini ibraz edemeyenlerin en fazla iki yıl boyunca denklik için başvuru yapıldığına ilişkin belge ile ön izin işlemlerinin gerçekleştirilebilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Ayrıca, özel öğretim kurslarının dönüşümlerini teşvik etmek amacıyla kurucu öğrenim şartı aranmaması, dönüşüm işlemleri sonunda programları devam eden kursiyerlerin aynı kurumda eğitim almaya devam edebilmelerine imkan tanındı. Başta özel öğretim kursları olmak üzere çeşitli kurumların yönetmeliklerinde farklı uygulama yapmalarını sınırlayan düzenlemeler de hayata geçirildi.