Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 2024 yılında memurların öğle yemeği bedelleri belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği kapsamında, öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar düzenlendi. Tebliğ, 15 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Buna göre, yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

15 Ocak 2024'ten 14 Ocak 2025'e kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 7,70 lira ile 31,41 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 9,37 lira ile 37,55 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

Altın için 18 gün uyarısı! Altın için 18 gün uyarısı!

Bu kapsamda, günlük öğle yemeği ücreti şu şekilde belirlendi:

600'e kadar (600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunan memurlardan: 7,70 lira,
1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergelilerden: 13,09 lira,
2 bin 800'e kadar (2 bin 800 dahil) ek göstergelilerden: 16,26 lira,
4 bin 200'e kadar (4 bin 200 dahil) ek göstergelilerden: 21,07 lira,
5 bin 400'e kadar (5 bin 400 dahil) ek göstergelilerden: 28,06 lira,
5 bin 400'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan: 31,41 lira.
Sözleşmeli personelden aylık brüt sözleşme ücreti 14 bin 870 liraya kadar (bu tutar dahil) olanlardan günlük 9,37 lira, 25 bin 100 liraya kadar (25 bin 100 lira dahil) olanlardan günlük 16,26 lira, 34 bin 675 liraya kadar (34 bin 675 lira dahil) olanlardan günlük 29,51 lira ve 34 bin 675 liranın üzerinde olanlardan günlük 37,55 lira yemek bedeli alınacak.

Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.