Dolarda  son durum ne? Dolarda son durum ne?

GEKADER'den yapılan açıklamaya göre, sanayi ve üretim sektörlerinin önemli paydaşlarından geri dönüşüm sektörü birçok iş koluna katkıda bulunuyor. Geçen yıl Türkiye'de 51,7 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Bu atığın 48,5 milyon tonu plastik, kağıt, metal ve mineral gibi geri kazanım tesislerinde ham madde haline getirildi. Bu sayede ülke ekonomisine 100 milyar TL katkı sağlandı. Geri dönüşüm sektörü, otomotivden beyaz eşyaya, tekstilden ağır sanayiye kadar birçok sektöre ham madde tedarikini sürdürerek büyüme trendini sürdürdü.

Ayrıca, sektördeki lisanslı geri dönüşüm tesisleri, ham madde kalitesinin artırılmasında önemli bir rol oynuyor ve ekonomiye önemli bir katma değer sağlıyor. 2022'de toplam 109,2 milyon ton atık oluşurken, bunun 51,7 milyon tonu ekonomiye kazandırıldı. Geri dönüştürülen atıkların 48,5 milyon tonu, plastik, kağıt, metal ve mineral gibi geri kazanım tesislerinde ham madde haline getirildi. Bu durum, Türkiye'nin atıklarını geri dönüştürerek ekonomiye önemli bir katkı sağlamış oldu. Geri dönüşüm sektörünün önemli temsilcilerinden Fatih Eren, atık miktarının artmasına rağmen geri dönüşüm oranının arttığını ve ekonomiye kazandırılan atıkların 48,5 milyon tonunun ham madde haline getirildiğini belirtti. Eren, evlerde atık ayrıştırmanın önemine vurgu yaparak, hane halkının daha bilinçli davranması ve geri dönüşüme teşvik eden uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.