TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifi ile fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırıldı. Bu değişiklik, Türk Ticaret Kanunu ve bazı kanunlarda yapılan düzenlemelerle yürürlüğe girdi.

Cezalar 12 Milyon Liraya Kadar Çıkacak
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişikliklerle, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapmanın cezası her bir ihlal için 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar çıkarıldı. Ayrıca, piyasada darlık yaratarak tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunanlara 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar ceza verilecek.

İş Yerleri 6 Güne Kadar Kapatılabilecek
Ticaret Bakanlığı, bir takvim yılı içinde en az üç defa idari para cezası alan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin iş yerlerini 6 güne kadar kapatma yetkisine sahip olacak. İdari para cezalarının bir takvim yılına ilişkin toplam tutarı; küçük ölçekli işletmeler için 20 milyon liradan, orta ölçekli işletmeler için 200 milyon liradan, büyük ölçekli işletmeler için ise 1 milyar liradan fazla olamayacak.

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda Değişiklikler
Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, aykırı ürün ihraç edenlere, ürün güvenliğine ilişkin ihlallerde 240 bin 566 liradan 2 milyon 405 bin 665 liraya kadar; diğer ihlal durumlarında ise 96 bin 226 liradan 962 bin 265 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

İl il bayram namazı saatleri! İl il bayram namazı saatleri!

Bu yeni düzenlemeler, piyasa dengesini korumayı ve tüketiciyi korumayı hedefliyor. Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilen kanun, ekonomik istikrarı desteklemeyi amaçlıyor.