Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez yeni ek binasında, 2024 yerel seçimleri AK Parti Seçim Beyannamesi toplantısında konuştu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik hazırlanan seçim beyannamesi 8 ana başlıktan oluştu.

İşte o başlıklar:

1. AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu
2. Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
3. Dirençli Şehirler
4. Türkiye Yüzyılı’nda Şehir ve Çevre
5. Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri
6. Duyarlı ve Kapsayıcı Sosyal Belediyecilik
7. Kültür Üreten Şehirler
8. Hizmet ve Eser Belediyeciliği

Beyannamenin başında gerçek belediyeciliğin esaslarına yer verildi. Bu esaslar ise 13 maddede sıralandı:

1. Üretken Belediyecilik
2. Adil Belediyecilik
3. Erişilebilir Belediyecilik
4. Vizyoner Belediyecilik
5. Şefkatli Belediyecilik
6. Sürdürülebilir Belediyecilik
7. Yenilikçi Belediyecilik
8. Kalkınmacı Belediyecilik
9. Çağdaş Belediyecilik
10. Güçlü Belediyecilik
11. Kapsayıcı Belediyecilik
12. Dinamik Belediyecilik
13. Vatansever Belediyecilik

“AK Parti Belediyeciliği” vizyonu şu ilkeler üzerinden özetlendi:

*Demokrasiyi ve kalkınmayı yerelden başlatmak;

*Reformlar yoluyla yerel yönetimlerin idari ve mali kapasitelerinin güçlendirilmesi;

*İnsan öncelikli, hizmet odaklı tahkim edilmiş anlayış;

*Şehirlerin gecekondudan altyapıya, ulaşımdan imara kadar birikmiş sorunlarını gündeme alınarak çözüme kavuşturulması;

*Eser ve hizmet siyasetinde yüksek standartları yakalama;

*Prestij projelerini şehirlere kazandırmak, insanların yaşam kalitesini ve memnuniyetini yükseltmek;

*Kent estetiğini önceleme, şehirlerin özgün mimarisini ve kimliğini koruma;

*Katılımcılığı, kapsayıcılığı, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği güçlendirmek;

*Gönül belediyeciliğini hâkim kılmak;

*Şehirlerin tarihi mirasını koruyarak, geleneği geleceğe taşımak;

*İnsanların dertleriyle dertlenmek, sosyal belediyecilikte yenilikçi uygulamalara imza atmak, toplumun tüm kesimlerine dokunmak;

*Kültür belediyeciliğinde değer üretmek;

*Yenilikçi ve öncü “AK Parti Belediyeciliği”ni markalaştırmak;

AK Parti'nin belediyecilik tecrübesine ve birikimine dayalı olarak yerel yönetimlerde “Türkiye Yüzyılının Şehirleri”nin inşasında şu ilke ve yaklaşımları sürdürmeye devam ettiği aktarıldı:

*Afetlere dayanıklı, dirençli ve sağlam şehirler;

*İklim değişikliğine uyumlu şehirler;

*Akıllı uygulamalar ve yeni nesil dijital teknolojilere adapte olan şehirler;

*Yerel kalkınma odaklı, ekonomisi değer üreten şehirler;

*Etkin, verimli, adil, şeffaf ve sorumlu yerel yönetimler;

*Katılımcılığa, kaliteli hizmet üretimine ve vatandaş memnuniyetine odaklanan yerel yönetimler;

*Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar ve tüm toplumsal kesimlere karşı duyarlı “sosyal belediyecilik” hizmetleriyle, kapsayıcılığı yüksek şehirler;

*Güçlü aile, güçlü toplum anlayışıyla hareket eden, kültür ve medeniyet tasavvuruna sahip çıkan ve gelecek kuşaklara taşıyan şehirler;

*Kültür ve sanatını koruyan ve geliştiren şehirler;

*Çevreye ve doğal yaşama karşı hassas, yeşil kalkınma politikasını benimsemiş, sıfır atık modelini uygulayan sürdürülebilir şehirler;

*Havası, suyu, toprağı ve çevresi temiz şehirler;

*Mimarisi, tarihi, kültürü ve medeniyetiyle huzurlu ve estetik şehirler;

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şampiyonluk! Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şampiyonluk!

*Kırsal yaşam standartlarını yükselterek kent tarımını destekleyen şehirler.