Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bir yasa teklifi, izin almadan askeri bilgileri paylaşan ve askeri konularda yorum yapan emekli Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline hapis cezası öngörüyor. Askeri Ceza Kanunu'na eklenmek istenen bir madde ile, düzenlemeye aykırı davrananlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi önerilmektedir. Yasa teklifinde, kişinin görev sırasında kendi veya başka bir askeri personelin kimlik bilgilerini paylaşmasının yanı sıra sosyal medyada askeri birliklerin durumlarının görüntülerinin yayınlanmasına da yasak getirilmesi karara bağlanmıştır. Terörle mücadele sırasında yapılan sosyal medya paylaşımlarının birliklerin görevlerini tehlikeye attığı gerekçeleriyle bu düzenlemelerin yapıldığı belirtilmektedir.

Teklifteki Askeri Ceza Kanunu'na eklenmesi istenen madde şöyle: 

"“Kendisine özel bir mezuniyet verilmediği halde, görevdeki personel ile kamu görevlisi sıfatı sona erenlerden, görevde oldukları süre içerisinde bulundukları makam ve görevlerine ilişkin unvanlarını kullanarak veya görevi ve sıfatı icabı muttali olduğu askeri muamelat, teşkilat, harekat, tesisat veya tertibata müteallik işler hakkında beyanat veren, yazı yazan veya sair surette açıklamada bulunanlar her kim olursa olsun, fiili daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan üç seneye kadar hapsolunur.”

Teklifte,  askeri personelin sosyal medya paylaşımlarına da düzenleme getirilmesi istendi. Teklifteki maddeye göre, TSK personeli kendisinin veya başka askeri personeli görüntülerini paylaşamayacak, birlikler hakkında bilgi veremeyecek. TSK İç Hizmet Kanunu'na eklenmesi istenen madde şöyle:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü tek yönlü trafiğe kapatıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tek yönlü trafiğe kapatıldı

"Kendisinin veya başka bir askeri personelin askeri kimliğinin, görev veya faaliyetleri kapsamında askeri bilgi, belge, konum bilgisi veyahut bunlardan herhangi birini içeren resim, yazı, fotoğraf, ses kaydı, video gibi görsel ve işitsel materyallerin Millî Savunma Bakanlığınca yetki verilen durumlar hariç, radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanması veya açıklanması yasaktır." (NTV)