Yusuf Halaçoğlu ''Kutlu Parti'yi" kurdu Yusuf Halaçoğlu ''Kutlu Parti'yi" kurdu

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık TBMM’de bütçe görüşmelerinde AKP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye küfürler etti. Sakık’a 2 oturum ceza verildi.

Tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

MAHMUT DİNDAR (Van) – Sen kaç paraya satıldın onu söyle, kaç paraya satıldın?

MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT (İstanbul) – Ya, PKK’yı savunmak size mi kaldı, PKK’yı savunmak size mi kaldı?

MEHMET ALİ ÇELEBİ (Devamla) – Aybüke Yalçın ve katledilen 149 öğretmenimizin hakkını size yedirmeyiz.

(AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar; HEDEP sıralarından gürültüler)

SIRRI SAKIK (Ağrı) – Ya, git be, git be Allah aşkına!

MEHMET ALİ ÇELEBİ (Devamla) – 40 bin şehidimiz, 70 bin gazimiz; hiçbirinin hakkını size yedirmeyiz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BURCUGÜL ÇUBUK (İzmir) – Sen kendi davanı sattın, kendi davanı! Bir desteye kendi davasını satmış insansın.

MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT (İstanbul) – Terör sevdalısı mısınız? Susun ya!

BAŞKAN – Sayın Çelebi, lütfen tamamlayın.

MEHMET ALİ ÇELEBİ (Devamla) – İşte, 20’li yaşlarda peşinen vasiyet açıklayan bu ruhu yenemezsiniz. Bizim

selamımız o yüzden bölücülere değil onlaradır; kahraman Türk ordusuna selam olsun.

SIRRI SAKIK (Ağrı) – Ya, sen kimsin ya? Edepsizin tekisin ya!

MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT (İstanbul) – Size laf atan yok, PKK’yı konuşuyoruz.

BURCUGÜL ÇUBUK (İzmir) – Senin selamını isteyen kimse yok, satılmışların selamını istemiyoruz!

MEHMET ALİ ÇELEBİ (Devamla) – Atatürk’ün izinde, Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı’na selam

olsun. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

BURCUGÜL ÇUBUK (İzmir) – Kendi davasını satanın selamını istemiyoruz! Hain de sensin.

MEHMET ALİ ÇELEBİ (Devamla) – Gazze’ye, Bakü’ye, Kerkük’e, Bosna’ya, tüm mazlumlara selam olsun, umut da olsun. Bir gece ansızın gelebiliriz, bir gece mutlaka geleceğiz diyorum; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ

sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar; HEDEP sıralarından gürültüler)

SIRRI SAKIK (Ağrı) – Ha s.kt.r lan! Gel, gelmezsen şerefsizsin, gelmezsen şerefsizsin! Alçaksın sen!

BAŞKAN – Sayın Çelebi, teşekkür ediyorum.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) – Sayın Başkan, aleni küfür ediyor ya!

BURCUGÜL ÇUBUK (İzmir) – “Darbecisiniz” deyince üzülmeyin sakın.

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri…

SIRRI SAKIK (Ağrı) – Yani kime “Bir gece ansızın gelebiliriz.” diyor?

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan…

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Erzurum) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Köksal, Sayın Danış Beştaş; bir müsaade buyurun, müsaade buyurun.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) – Sayın Başkanım, aleni küfürler ediliyor burada ya!

BAŞKAN – Ben sizi dinleyeyim, mutabakat gereği gruplar arasındaki grup konuşmaları bittikten sonra Grup Başkan Vekillerine herhangi bir sataşma vesaire varsa öyle söz vereceğiz, öyle mutabık kaldık.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Erzurum) – 1 kişi kaldı Sayın Başkan.

BAŞKAN – Şimdi son sözü vereyim, ondan sonra konuşma talebinizi değerlendireceğim.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Erzurum) – Tamam.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) – Sayın Başkanım, aleni küfür edildi; tutanakları lütfen alın, aleni küfür edildi.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Erzurum) – Bunu siz mi söylüyorsunuz ya gerçekten?

BURCUGÜL ÇUBUK (İzmir) – Meclis Başkan Vekilinizin…

BAŞKAN – Tutanakları getirtip bakacağım.

Bozdağ, "Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın sarf etmiş olduğu sözler ile İçtüzük'ün 161. maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendi kapsamında bir milletvekiline hakaret fiili işlenmiş olduğundan Meclis'ten geçici olarak çıkarma cezası gerektirmektedir. Bu nedenle Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'a İçtüzük'ün 163. maddesi uyarınca Meclis'ten geçici olarak 2 birleşim çıkarma cezası verilmesini teklif edeceğim. Sayın Sırrı Sakık savunma yapabilir veya başka bir milletvekili savunma hakkını kullanabilir" dedi.