15 ülkede tek Türkçe ile yeni yıl kutlama mesajı paylaşabilirsiniz. İşte o kutlama mesajları…

Türkiye Türkçesi: "Yeni Yılınız Kutlu olsun!"

Altay Türkçesi: "Slerdi cangı cılla utkup turum!"

Azerbaycan Türkçesi: "Yeni iliniz mübarek olsun!"

Başkurt Türkçesi: “Hizzi yangı yıl menen kotlayım"

Çuvaş Türkçesi: "Sene sul yaçepe salamlatap"

Nogay Türkçesi: "Yanga yılıngız men"

Özbek Türkçesi: "Yengi yılıngız mübarek bolsun"

Sarı Uygurca Türkçesi: "Ak éy yahşi mo"

Şor Türkçesi: "Naa çıl çakşı polzun"

Türkiye – Azerbaycan ilişkileri artarak gelişiyor Türkiye – Azerbaycan ilişkileri artarak gelişiyor

Tatar Türkçesi: "Sezne yanga yıl belen tebrik item"

Tuva Türkçesi:”Caa çıl-bile bayır çedirip or men"

Karay Türkçesi: "Sizni yanhı yıl bıla kutleymın!"

Kazak Türkçesi: "Janga jılıngız kuttı bolsın! veya Janga jılıngız ben!"

Kırım Türkçesi: "Yangı ılıngız kaırlı olsun!"

Kırgız Türkçesi: "Cangı cılıngız kuttu bolsun!"

Kumuk Türkçesi: "Yangı yılıgız kutlu bolsun!" (ortaasyaturkdunyası X hesabı)