Yüzde yüz Türk olmak

Atsız böyle demişti: "Yüzde yüz Türk olduğun gün cihan senindir." İyi demiş demesine de, bu
doğruyu söylerken bile "cihan" demiş. Ne olmuş?
Olan şu: Yüzde yüz Türkçe kullanmamış. Size de aykırı gelmez mi, Türkçüyüm diyenlerin bir
bölümü Arapça, Farsça, Frenkçe sözleri pek severler, toz kondurmazlar.
Atatürk Türkçeyi yaban sözlerinden arındırmak için çok çabaladı; öteki Türklerin dillerinde
sözler alıp İstanbulca’mıza yerleştirdi; müessese yerine kurum, hakimiyet yerine egemenlik,
tercüman yerine dilmaç, liste yerine dizin dedi. Türkçüler bu çabaları desteklemeliydi.
Olmadı.
Bilgisizce uydurmacılık diyerek bu çabaları karalayanlar oldu. Bu çabaların İstanbulca ile
öteki Türkçeleri birbirine yakınlaştıracağını bilemediler. Arapçılığa tutkun olup da Türkçülük
taslayanlara ise sözüm yok.
Atsız'dan söze girdik. Onu severim. Çetin günlerde Ülkemizin Türkçülükten saptığı batıcılığa
tutulduğu bir dönemde Türkçülük Tuğunu yüreklice dalgalandırmıştır. Bozkurtların Ölümü,
Bozkurtlar Diriliyor bugün de salık verdiğim çıkarmalar. Bunları Kırgız Türkçesi'ne çevirtip
Kırgızistan'da dağıtmıştım. Atsız'ı severim de onu ya da sevdiğim kişileri yüzde yüz
onaylamam. Karşı olduğum sözleri ile ilgili görüşlerimi söylemekten çekinmem.
Bu sözler nedir: "Biz bilmeyiz hayatı felsefeyle ilimle..." "Ozanlık yanına denk gelmiş
üfürmüş" deyip geçebiliriz. Olabilir de, bilmeliyiz, Atsız'ın kendisi de bilgindir.
Bu konuda sözün doğrusunu K. Atatürk söylemiştir: "Hayatta maddiyatta ve maneviyatta en
hakiki mürşit ilimdir, fendir, ilimden başka mürşit aramak cehalettir."
Atatürk'ün bu düşüncelerini şöyle söylemesini dilerdim: "Dirlikte en çın yol gösterici
bilimdir, biliktir. Başka yol gösterici ardına düşmek bilgisizliktir." Z. Gökalp bir bilgindir.
Toplumbilimi(sosyolojiyi) Ülkemize getiren kişidir. Toplumbilim ile Türkbilimi (Türkoloji)
değerlendirerek Türkçülüğü biliklik olarak düzenlemiştir.
Gökalp'ı severim, beğenirim. Yine de dediklerinin tümüne katılmam. Ne demek "Türkleşmek,
İslamlaşmak, Garplılaşmak" İslamlaşmak ile uğraşmak Türkçülere mi kalmış. Müslüman
Türklere Türk Müslümanlığını anlatmak olsa anlardım.
Garp Medeniyeti sözünün yerini "çağdaşlaşmak" aldı da o iş düzelmiş oldu. N. K. Zeybek
adında bir arkadaştan da söz etmeden olmaz. Türkçü Turancı bir atanın oğlu olduğundan
kendini bildi bileli Türkçül'dür.
On dokuz çıkarması var, tümünün ana konusu Türklük olsa da siz onun yazdıklarının tümünü
doğru sanmayın.
Son yazdıklarını okursanız kendi süzgeçlerinizden geçirerek değerlendirmenizi salık veririm.

YORUM EKLE