Yöneticilik vasıfları ve lider

Yönetme gücünü elinde bulunduran seçilen veya atanan kişi, idareci.Yönetici ya bir kral,padişah,sultan veya seçimle gelen,Yerel ve genel seçilmişler.

Bir kişinin ya da bin kişilik bir ekibin yöneticisi olabilirsiniz.Yönetici olarak kaç kişiyle birlikte çalıştığınızın pek önemi yoktur.Ne kadar büyük ya da ne kadar küçük bir kitlenin yöneticisi olursanız olun,her yöneticide olması gereken ortak özellikleri bünyenizde barındırmanız gerekiyor.

Çalışma ortamında huzuru sağlayıp, mutluluğu ve verimliliği artırmak iyi bir yöneticinin görevleri arasında bulunuyor.İyi bir yönetici olabilmek için ise bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor.

Eleştirel düşünceye sahip olan biri karar vermeden önce bilgiden emin olur, bu süreçte analiz yapar ve doğru sonuca ulaşmak için mantığını kullanır. Yöneticilerin çalışanları tarafından ulaşılabilir olması ve onların sorunlarını, projelerini birebir dinlemeleri,daha fazla bilgiye ulaşmak açısından faydalı bir durum. Çalışanlarını dinleyen bir yönetici, aynı zamanda çalışanlarına fikir vererek onları yaratıcılığa yönlendirir ve sorunları çözümlemek adına yardımcı olur.

Yöneticiler ahlaklı ve dürüst olarak hayata başlamalı ki kendinden sonrakilere doğru örnek insan olmayı miras bırakmalı.

Zamanı planlı bir şekilde parçalara bölmek, görev ve projeleri verimli bir şekilde ortaya koymak.Bu sebepten dolayı yöneticiler, uzun ve kısa vadeli hedeflerini belirlemeli, günlük iş listeleri oluşturmalı ve bu listede önceliği olan konulara ağırlık vermeli.Tüm bunların yanı sıra, beklenmedik bir anda ortaya çıkabilecek işler için de boş zaman planlayıp bırakmalı.

Ekip üyeleri kendilerini geliştirebilmek için yaptıkları işlerde ne derece iyi olduklarını ya da olmadıklarını öğrenmek ister.İş hayatındaki en önemli unsurlardan bir tanesi de yöneticilerin kendi ekiplerine bu konu hakkında bilgi aktarması.Yöneticiler planlı olmalı.Bu kısımda öncelikli olarak hedefleri belirlemek, hedefe ulaşma yolunda yaşanabilecek engelleri öngörmek ve bunları aşmak için gereken planlamaları yapmak bir yöneticinin yapması gereken en önemli görevlerden biri.

İyi bir yönetici, ekip üyelerine yakın olmalı ve onların kendilerini iyi hissettiği ortamlara dahil olarak onları motive etmeli.

Her yönetici, çalışanı için bir AKIL HOCASI olabilmeli.Bir akıl hocası kimin ne kadar tecrübeli olduğunu anlar ve ona göre kişiye rehberlik eder. Yöneticiler de kişilerin sahip olduğu potansiyelleri fark edip onları başarılı bir şekilde yönlendirmeli ve bir rol model olarak akıl hocalığı yapmalı.

Bir yöneticinin, çalışanın daha iyi çalışması için sahip olması gereken özelliklerini de bilmeliyiz.

Yönetici olarak daha fazla çalışmak.Ekip üyelerini her konuda taktir etmek.Her insan az ya da çok bir taktir bekler.Bu tebrik ve taktirler yapılan işe gösterilen saygıyı simgeleyerek çalışanın yaptığı işi zevk alarak yapmasına vesile olur. Ödüllendirmek.Sorunları çözmek.Yardım etmek.Her iş yerinde acil yetiştirilmesi gereken bir iş olabilir.Söz konusu bu iş sadece çalışanın işi olarak görülmemeli. Yönetici ADİL olmalı.Bir yöneticide olması gereken en temel özelliklerin başında ADALETLİ olmak gelir.

Etrafımızda ve ülke genelinde bu özellikleri taşıyanlar mı yönetici.Yoksa ekip elamanı olarak rastgele bir ortamda bulunanlar mı.Belki de adamın adamı olarak yaşamayı amaç edinenlerdir.Seçilmişleri ve atanmışları biraz incelerseniz sizlerde de bir Kanaat oluşabilir.Seçilen yöneticilerin doğru veya hatalı kişiler oluşunda kendi payımız olduğunu da unutmayalım.Her zaman birilerinden beklemeden,kendimizi de  sorumlulukların içerisine sokalım ki,beldemizi ve ülkemizi sahiplenelim.

Lider ya da Önder,mensup olduğu milletin bireylerine yarar sağlayan değişimi yönetmek için, sorumluluğu;Sezgi,zeka ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiye denir.Lider;elindeki gücü kullanabilme kapasitesine bağlı olarak, çevresini etkileyen kişidir.

Bu bilgiler ışığında;Yöneticilik veya liderlik vasıflarını taşımayanları da milletin başına sarmayalım.Lafazanlık liderlik değildir.

Layık olduğumuz şekilde de idare edileceğimizi unutmayalım.

YORUM EKLE