Ülkücü Hareket Türkiye'ye ve Bölgeye Nasıl Bakmalı?

Ülkücü hareketin düşünce üreten dinamikleri yıllardır dumura uğradığı fikir üretecek beyinleri de parti, delege, il teşkilatları ve milletvekilliği tartışmalarına sıkıştırıldığından dolayı on yılları aşkın zamandır fikir üretim sahasında sıkıntılı bir süreç yaşandı. Bundan dolayıdır ki, belki de Türkeş sonrası ülkücü hareketin en büyük açmazı ülkücü gözüyle Türkiye’yi, bölgeyi ve dünyayı okuyamaz, tedbir alamaz, hamle yapamaz hale gelmiş olması oldu.

Türk ülkücü hareketi hem Türkiye’nin hem de misyonunun en sıkıntılı günlerinde fikir üretmeyi becermiş, Türkiye’nin kan gölüne döndüğü günlerde dahi, tarım kentlerinin uygulanmasını başlatmış, verim ekonomisi tabirini Türkiye’nin gündemine sokmuş, doktrininin ilim ve teknikçilik maddesinin ışığında yerli sanayi üretiminin imalat ve pazarlamasını da planlamıştır.

Ülkücü hareket yerli sanayiyi sadece savunmamış, uygulamak içinde olağan üstünde gayret göstermiştir. Bu sahada Agah Oktay Bey’in hem fikirleriyle hem de müsteşar ve bakanlığı dönemlerinde takdire şayan gayretleri sonucu oluşmuş başarıları; dönemi yaşayanlar hatırlayacaklardır.

Ülkücü hareketin siyasi misyonu gereği MHP’nin muhtemel koalisyon pazarlığında hedefi, milli sanayi üretimini, özellikle ilaç üretiminin çeşitlendirilmesini, coğrafyanın verdiği avantaj gereği enerji metalarının geçişlerinin çoğaltılması, nükleer enerjinin hızlandırılmasını sağlayacak olmalıdır. Enerji meselesini çözememiş Türkiye’nin bölgede ve dünyada yaptırımının olmayacağı bilinmelidir.

Uyuşturucuyla mücadele muhakkak MHP’nin önceliklerinde olmalı. Geçen iktidar döneminde karşılaştığı büyük Marmara depreminin verdiği mal ve can tahribatını göz önünde bulundurarak deprem riski olan bölgelerde kentsel dönüşümü teşvik etmelidir.

Tüm bunlarla beraber tasarruf eden finans sistemi MHP’nin hedefi olmalıdır. MHP büyük Türkiye hedefiyle vaziyet almalı başta Suriye olmak üzere Türk nüfuslarının olduğu tüm bölgelerde mağduriyetlerin olduğu sahalarda inisiyatifi alacak şekilde kendini konumlandırmalıdır.

Hızla Türk cumhuriyetleriyle başta ticari ilişkiler olmak üzere siyasi, kültürel vs… ilişkileri en üst düzeye çıkaracak plan ve programı yapmasında istekli olmalı, fiili uygulamalarıyla da bunu millete hissettirmelidir.

Türkiye için ülkücü hareketin siyasi organı MHP olmazsa olmazdır. MHP üst yönetimi konunun farkında olmalı, coğrafi gerçeklikler üzerine kendini konumlandırmalıdır.

Basit, gündelik tartışmalarla boğulmamalı önce vatanın birliği, milletin dirliği noktasında vaziyetini almalıdır.

YORUM EKLE