Türk' ün Terörü Bitmez…

 Başımızda ki bu terör belası Anadolu’ ya ve Boğazlara hakim olmanın bedelidir. Türk’ ün Terörü Bitmez…

Terör olaylarına tarih penceresinden bakmak gerektiğini düşünenlerdenim ve “Tarih tekerrürden ibarettir” sözünden yola çıkarak bugün başımızda ki terör belasına geçmiş de ki terör gruplarını inceleyip/araştırıp ve doğru analiz ederek ona göre mücadele etmek gerektiğine inanıyorum.

Canlı bomba olan insanları ve bu yolla yapılan eylemleri hep çok ilginç bulmuşumdur. O insanların psikolojilerini merak etmişimdir. İnsan öldürmek öyle kolay iş değildir, hele kendini öldürmek hiç kolay iş değildir. Ölmek istemek ve canlı bomba olup kendini patlatmak, bu dünya nimetlerine inanmış insanların yapabileceği bir iş değil. Bugün başımızda ki İşid terörüne inananlar ebedi alemdeki ebedi saadete inandırılmıştır. Din ve inanç kullanılarak yapılmıştır bu cennet vaad edilerek.

Tarih penceresinden bu olaya bakacak olursak Türk tarihinin ilk teröristleri olan Haşhaşi’ lerden alıp İşid’ vurarak aynı şeyi görür ve bu işi çözebiliriz. Kimi terör grupları milli duyguları kullanır ırk üzerinden gider, kimisi dini duyguları kullanır din üzerinden gider, cahil beyinleri yıkarlar daha neyin ne olduğunu kavrayamayacak yaşta ki çocukları avlayarak onları mankurtlaştırırlar ve hedefledikleri amaç doğrultusunda kullanırlar. Bir insanı canlı bir bombaya dönüştürecek bir ahlaksızlık süreci işte böyle işler ve bu süreç hiçbir dini inanca sığmaz. Üstelik bunlar kendilerine göre meşruiyet ve referans da bulabilirler, tabi bu meşruiyet ve referans sadece kendilerine göre olur Kuran’ a veya başka bir dini kitaba göre değil. Hadisleri, ayetleri orasından burasından bölüp parçalayarak, şöyle demek istiyor böyle demek istiyor diyerek kendilerine kılıf uydururlar.

Türk tarihinin ilk teröristleri olan Haşhaşi’ ler aynı bugün İşid gibi ve Fetullah Gülen hareketi gibi çalışmaktaydı. Tamda belki de ikisinin karışımıydı. 1071 Sultan Alparslan Malazgirt Zaferini kazanıp Anadolu’yu Türk yurdu yaptıktan tam 20 yıl kadar sonra yani takriben 1090’ lar gibi türemeye başladılar. Liderleri Hasan Sabbah’ dı. Belki bir çoğunuz bir çok hikayesini okumuştur. Kısaca Hasan Sabbah, çocuk yaşlarda müritler toplayan özellikle din ve bilim alanında onları eğitip ana amaç olarak Devlet içerisinde kadrolaşmasını sağlayıp belki de sadece dine ve vatana hizmet ettiğini düşünen gençleri kendi Devleti yıkmak amacının uygulayıcısı haline getirmek istedi. (Dönemin Selçuklu Veziri ve Türk Tarihinin belki de en büyük Siyasi dehalarından biri olan Nizamilmülk’ ü bile inandırmayı başardı uzunca bir dönem, Nizamilmülk Hasan Sabbah’ın yetiştirdiği kadrolara Dinini bilen inanan insanlar diyerek Devlet içerisinde çokça yer verdi. Tıpkı bugünün Hasan Sabbah’ı Fetullah Gülen ve bugünün Nizamilmülk’ ü Tayyip Erdoğan gibi.) Netice olarak Haşhaşi’ ler Devlete büyük zarar verse de tarihe karıştı gitti Selçuklu Devletini onlar yıkamadı.

Sonrasında Türk tarihinde sıkça terörist gruplara rastlandı. Kendilerine inanan insanları suç makinesine çeviren ve çok kan döken Cavlakiler diye bir terörist grup vardı kayboldu gitti. Osmanlı döneminde onlarca terörist grup türedi ve bir sebeple Devleti yıkmak adına mücadele ettiler fakat hiçbirisi başarılı olamadı. Onlar yıkılıp, kayboldu Devlet ve millet dimdik ayakta kalmaya devam etti.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün ölümünden başlayarak ve bazen o günün şartlarına göre şekil değiştirerek hep devam etti ve hiç eksik olmada başımızda ki terör belası. Bugünden sonrada bitmeyecek ve azalmayacak. Çünkü başımızda ki bu terör belası Anadolu’ ya ve Boğazlara hakim olmanın bedelidir. Türk’ ün terörü hiç bitmeyecek, isim değiştirse de, şekil değiştirse de hep devam edecektir. Ama hepsi tarih de ki diğer örnekleri gibi yıkılıp, yok olup gidecektir. Ne Türk Milletine, ne de Türk Devletine hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Türk’ ün şanlı bayrağı ilelebet dalgalanmaya ve ezanı dalga dalga semaya ulaşmaya devam edecektir.

Tarih tekerrürden ibarettir dedik ve anlattık ama üstad Mehmet Akif bu söze yaşamı boyunca hep karşı çıkmış ve şöyle demişti “Eğer tedbir alınsaydı tekerrür eder miydi?” Akif’ e de kulak vererek zararı en aza indirmek de de fayda vardır.

YORUM EKLE