Türk Geçmişinin Aşamaları

1.Başka topluluklar AVCILIK-TOPLAYICILIKLA dirlik sürerken, TÜRK, TURAN'DA TARIM UYGARLIĞINI ortaya çıkardı. Bu yüzden binlerce yıl toplulukları TÜRKLER yönetti, yönlendirdi, örgüledi, illeştirdi, uygarlaştırdı, budunlaştırdı. Başka budunlar böyle ortaya çıktı.(Bu geçekleri KIZILELMA adlı bitikte ayrıntısıyla anlattım.)

2.Türkler binlerce yıl başkalarına, bilimde, bilgelikte, erdemde öncü oldular. Eski Uygurlar, Sakalar, Kunlular, Göktürkler, Uygurlar...

3.Türkler TEK TANRI'ya inanıp O'na tapındılar. TANRI, SONSUZ, BAŞLANGICI OLMAYAN BAYAT, SONU OLMAYAN BENGÜ, SINIRSIZ GÖK demektir; görüntüye çıkanların toplamını kapsar; yine onların içinde saklı olandır. Sonsuz güç O'dur. Erdemli yaşayanlar burada-ötede karşılığını görürler; erdemden uzaklaşanlar da... Sonraki inançların kökü bu TÜRK İNANCI'dır. ÖZ budur, kalanı, budunlara özgü ayrıntılar...

4.Türkler onuncu yüzyılda Müslüman olmağa başladılar, KARAHANLI İLİ ortaya çıktı. Karahanlılar TÜRK TÖRESİ'ni korumuşlardı. Kutadgu Bilig orada yazıldı, Hoca Ahmet oradan çıktı.

5.Türkler, İslam'da KÖK İNANÇLARINI, BİLİMİ, BİLGELİĞİ ortaya çıkardılar. BİLGE FARABİ ilk örnektir. İslam Uygarlığı böyle oluştu. İbni Sina, Harezmi, Biruni ...

6.On altıncı yüzyıladek öncülük Türklerde kaldı, budunları Türkler yönetti. Osmanlılar, Timurlular, Safeviler, Babürlüler..

7.On altıncı yüzyıldan başlayarak Türklere Arap Müslümanlığı girdi. Osmanlıları, Yavuz'un Mısırdan getirdiği eş'ari sünni öğretmenler dönüştürdü. Timurluları Uluğbek'i deviren oğlunun yandaşları değiştirdi. Onların ilk işi Uluğbek'in GÖZLEMEVİNİ yok etmek oldu. Bu Arap Müslümanlığı Türk İllerini bilimden - uygarlıktan uzaklaştırdı.

8.On altıncı yüzyıldan başlayarak, aydınlanma, bilime açılma uygarlaşma yoluna giren BATI, SANAYİ DEVRİMİ ile üstünlüğü ele geçirdi. Orada öncü İNGİLTERE oldu, ÜZERİNDE GÜNEŞ BATMAYAN İNGİLTERE... Türkler sanayi toplumlarının sömürgesi oldular. Elli yıldan beri de BİLGİ ÇAĞI'nı kuran ABD...

9.Yirminci yüzyılda artık yeryüzünde gerçek bir bağımsız Türk İli yoktur.

10. Bütün bu gerçekleri bilen ATATÜRK, TÜRK DEVLETİ'nin temeline TÜRKLÜK İLE BİLİM BİLİNCİNİ koydu. TÜRK'ÜN YENİDEN DOĞUŞU BAŞLAMIŞ OLDU.

11.Atatürk'ten sonra TÜRKLÜKDEN DE, BİLİM BİLİNCİN DE uzaklaşıldı. Eş'ari Sünnilik çift başlı yılan gibi diriltildi. Yılan'ın bir başına İLKE-DEVRİMLER BEKÇİLİĞİ denildi, ötekine Müslümanlık dediler. Biri ATATÜRK'ten sapmaydı, ötekinin İslam ile ilgisi yoktu.

12.İşte TÜRK'ÜN GEÇMİŞİNİN ÖZETİ BUDUR. Bu özet içinde de GELECENİN GİZEMİ SAKLIDIR: YENİDEN TÜRKLÜĞE, BİLİM YOLUNA DÖNMEK. (ATATÜRK'ÜN İZİ adlı bitikte anlattıklarım da işte bunlar.)

YORUM EKLE