Toplumsal/Siyasi Sorumlular!

 Büyük Türkçe Sözlükte “sorumluluk”; Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet” diye tanımlanmaktadır.
 
Felsefe Terimleri Sözlüğünde ise “Kişinin kendi eylemlerini ya da kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi.” olarak tanımlanmaktadır “sorumluluk”
 
Genel kabul görmüş iki temel sözlükte yer alan tanımlamalar hemen hemen aynı cümleler ile ifade edilmiştir.
 
“Sorumluluk” dar anlamda kişisel sorumluluktur. Bir kişi aile babası olarak ailesine, idareci olarak kurumunda bulunan kişilere karşı sorumludur.
 
“Sorumluluk” olgusu vicdani olduğu kadar kanunlar karşısında da hüküm ifade eder!
 
Adalet adına karar veren bir hâkim önce kanuna göre orda bir karşılık bulamadığı takdirde içtihatlara göre oraya göre de karar veremediği takdirde vicdani kanaate göre karar verebilir. Bu hukuk sistemimizin de kabul ettiği bir şeydir!
 
Velhasıl “sorumluluk” hem kanuni hem de vicdani olarak insanın bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir!
 
Kişisel sorumluluktan daha da önemli bir sorumluluk vardır ki o da “Toplumsal/Siyasi Sorumluluk” ‘dur.
 
Peki! Türk Milletine karşı toplumsal/Siyasi sorumlulukları olanlar kimlerdir?
 
Öncelikle yasama, yürütme ve yargı erklerini elinde bulunduranlardır.
 
Tabi ki sadece bunlar değildir Türk Milletini yönetme iddiasında bulunanlar da Toplumsal/Siyasi sorumlulardır!
 
Onlara da Türk Milliyetçileri/Ülkücüler olarak bizim sorumluluklarını hatırlatma sorumluluğumuz vardır!
 
Türk Milliyetçiliğinin siyasette tek temsil yeri olan MHP’de 18 yıldır hakim olanlar, bu geçen sürede 10 defa seçim kaybedenler, Türk Milletini 13 yıldır talan edenlere, rantçılara, din ile aldatanlara, toplumu kutuplaştıranlara, yozlaştıranlara mahkum edenler de toplumsal/siyasi sorumlulardır!
 
YORUM EKLE