Tevrat'tan Örnekler

Üçüncü Örnek: Tekvin/Bab 12 Ve memlekette kıtlık oldu; ve Abram orada misafir olmak üzere Mısıra
gitti; çünkü memlekette kıtlık ağırdı. Ve vaki oldu ki, Mısıra girmesi yaklaştığı zaman, karısı Saraya
dedi: İşte, biliyorum ki, sen görünüşü güzel bir kadınsın; ve olur ki, Mısırlılar seni görünce: bu onun
karısıdır, derler; ve öldürürler, fakat seni sağ bırakırlar. Senin yüzünden bana karşı iyi davranılsın,
ve senin sebebinle canım yaşasın diye: Onun kız kardeşiyim, de. Ve vaki oldu ki, Abram Mısıra girdiği
zaman, Mısırlılar kadının çok güzel olduğunu gördüler, ve onu Firavuna methettiler; ve kadın
Firavunun sarayına alındı. Ve onun yüzünden Abrama karşı iyi davrandı; ve onun koyunları, sığırları
ve eşekleri ve köleleri ve cariyeleri ve dişi eşekleri ve develeri oldu. Ve RAB Abramın karısı Saraydan
dolayı, Firavunu ve onun sarayını büyük vuruşlarla vurdu. Ve Firavun Abramı çağırıp dedi: Bana bu
yaptığın nedir? Bu senin karın olduğunu niçin bana bildirmedin? Niçin: Bu benim kız kardeşimdir,
dedin, ben de onu karı olarak aldım? Ve şimdi, işte karın al ve git. Ve onların hakkında Firavun
adamlara emretti; ve onu, ve karısını ve kendisine ait olan her şeyi gönderdiler.
Dördüncü Örnek: Bab 13
Abram sürülerde, gümüşte ve altında çok zengindi. Ve Abramın sürülerinin çobanları ile Lûtun
sürülerinin çobanları arasında çekişme oldu. (Ve Kenânlılar ve Perizziler o zaman memlekette
oturuyorlardı). Ve Abram Lûta dedi: Rica ederim, benimle senin aranda ve benim çobanlarımla senin
çobanlarının arasıda çekişme olmasın; çünkü biz kardeşiz. Bütün memleket senin önünde değil mi?
Rica ederim, benden ayrıl; eğer sola gidersen, ben sağa ve eğer sağa gidersen, ben sola giderim.
Beşinci Örnek: Bab 19
Lût ile ilgili örneği de yazdım.
İşte, benim ere varmamış iki kızım var; rica ederim, onları size çıkarayım, ve onlara gözünüzde iyi
olana göre yapın;
Ve Lût Tsoardan çıkıp dağda oturdu, ve iki kızı onunla beraberdi; çünkü Tsoarda oturmaktan korktu;
ve o, ve iki kızı bir mağarada oturdular. Ve büyük kızı küçüğüne dedi: Babamız kocamıştır, ve bütün
dünyanın yoluna göre yanımıza girmek için memlekette erkek yoktur; gel, babamıza şarap içirelim,
ve babamızdan zürriyeti yaşatmak için onunla yatarız. Ve o gece babalarına şarap içirdiler; ve büyük
kız girip babası ile yattı, ve onun yatmasını ve kalkmasını bilmedi. Ve vaki oldu ki ertesi gün büyük
kız küçüğüne dedi: İşte, dün gece babamla yattım; bu gece de ona şarap içirelim, ve babamızdan
zürriyet yaşatmak için, gir, onunla yat. Ve o gecede dahi babalarına şarap içirdiler, ve küçük kız
kalkıp onunla yattı; ve onun yatmasını ve kalkmasını bilmedi. Lûtun iki kızı böylece babalarından
gebe kaldılar. Ve büyük kız bir oğul doğurdu, ve onun adını Moab çağırdı; o bugüne kadar Moablıların
atasıdır. Ve küçük kız, o da bir oğul doğurdu, ve onun adını Ben-ammi çağırdı; o bugüne kadar
Ammon oğullarının atasıdır.
Altıncı Örnek: Bab 20
Ve İbrahim oradan Cenup diyarına göç etti, ve Kadeş ile Şur arasında oturdu; ve Gerarda misafir
oldu. Ve İbrahim, karısı Sara hakkında: Bu kız kardeşimdir, dedi, ve Gerar kıralı Abimelek gönderip
Sarayı aldı. Fakat Allah Abimeleke gece rüyasında gelip ona dedi: Aldığın kadın sebebile, işte, sen
bir ölüsün; çünkü o bir adamın karısıdır. Abimelek ise ona yaklaşmamıştı; ve dedi: Ya Rab, Salih bir
milleti de öldürecek misin? Kendisi bana: Bu kız kardeşimdir, demedi mi? Ve kadın, kendisi de: O
kardeşimdir, dedi; yüreğimin kemalinde ve ellerimin suçsuzluğu ile bunu yaptım. Ve Allah rüyada
dedi: Ben de yüreğinin kemalinde bunu yaptığını biliyorum, ben de seni bana karşı günah işlemekten
alıkoydum, bunun için seni ona dokunmaya bırakmadım. Ve şimdi adamın karısını geri ver; çünkü o
Peygamberdir, ve senin için dua eder ve sen yaşarsın; fakat eğer geri vermezsen, bil ki, sen ve sana
ait olanların hepsi mutlaka öleceksiniz.
Ve Abimelek sabahleyin erken kalktı, ve kullarının hepsini çağırıp bütün bu sözleri onların önünde
söyledi; ve adamlar korktular. Ve Abimelek İbrahimi çağırıp ona dedi: Bize ne yaptın? Sana karşı ne

işle günah ettim de, üzerime ve ülkem üzerine büyük günah getirdin? Bana yapılmaz işler yaptın. Ve
Abimelek İbrahime dedi: Ne gördün de, bu işi yaptın? Ve İbrahim dedi: Çünkü: Gerçekten bu yerde
Allah korkusu yoktur; ve karım yüzünden beni öldürecekler, dedim. Ve gerçekten de kız kardeşimdir,
kendisi babamın kızıdır, fakat annemin kızı değildir; ve benim karım oldu. (Örnek çok da bu kadar
yeter.) BİTTİ
YORUM EKLE