Terk edilen sokak meselesi

 Kendi karanlığını gizlemek için sokağa karanlık dedi, sokağı FETÖYE, PKK’ya, iktidarı Erdoğan’a terk etti. Sokaktan korkan sütrelerin gerisinde inde,  izbelerde zillete düşer yok olur.

Sokak; Ülkenizin, şehrinizin, kasabanızın, semtinizin, mahallenizin, apartmanınızın, evinizin huzuru güvenliğidir. Siz sokaktaysanız sokağınız emindir, sokağınız eminse eviniz aileniz güvendedir.

Cahili-âlimi, okuyanı-okumayanı, dinlisi-dinsizi, inananı-inanmayanı, çalışanı-çalışmayanı, işçisi-patronu, üreteni-tüketeniyle; Kadını-erkeği, genci-yaşlısı, çocuğu güzel yurdumun güzel insanları vardır ödleklerin karanlık deyip terk ettiği o sokakta.

 

Sokak; millettir, milletle buluşma toplumla kaynaşma yeridir.

Sokak, kitledir dinamizmdir aksiyondur!

Sokağı terk eden kitlesini, aksiyonunu dinamizmini terk eder.

 

Teröristte, ajanda, hainde sokakta yapar yapacağını. Sokağı hainler, ajanlar, teröristler yuva yapmış; İhanet kol geziyor, hainler cirit atıyorsa siz sokağı terk ettiğiniz içindir.

Sokak; okuldur hastanedir kafedir üniversitedir işyeridir fabrikadır; cami cemaat, düğün dernektir.

Bir yağızın ahuya vurulduğu, bir ahunun bir yağıza gönlünü kaptırdığı yerdir sokak.

Birini sevmemişsen, sevgiyi tatmamışsan, aşkı anlamamışsan karanlıktır senin için sokak.

İktisattır ekonomidir, sosyal hayatın ta kendisidir terk ettiğin o sokak.

 

Sokak; Sahiplenmedir dayanışmadır paylaşmadır dertleşmedir halleşmedir helalleşmedir.

Sokak; protestodur, yanlışın karşısına dikilmek, haksızlığa adaletsizliğe boyun eğmemektir.

Sokak; güçtür hâkimiyettir üstünlüktür galibiyettir, sokağı terk edenin ne gücü ne hâkimiyeti nede esamisi olmaz.

Sokakta yoksanız dayanacak yeriniz, söyleyecek sözünüz, sahiplenecek değerleriniz bitmiştir.

 

Fikir mücadelesinin, siyasal mücadelenin zemini, insan kazanmanın membaı, er kişilerin harmanı, yerli, milli lider yetiştirme mektebidir sokak.

Şehrinden kasabasına düşünce birliğini eylem birliğine dönüştürmenin, kitle dinamiğini yönlendirip iktidarın kucaklandığı meydanıdır sokak. 

 

Yeri geldi yağlı boyamızla, yeri geldi kanımızla, canımızla; sokak, sokak boyadık korkakların karanlık diyerek terk ettiği o sokağı.

Sokakta ne sokak çocuğu olduk, ne de apartman. Ülkenin çocuklarına kurulan tuzakları, işgal planlarını bozduk, ülkemizin geleceğini kurtardık o sokakta.

 

Sütre gerisinde, izbelerde, derin kuytuların kucağında değil; Okulda, hastanede, üniversitede, fabrikada; Önde ufuklara bakan Başbuğ, ardında her biri bir Kürşat;  Karanlık denen o sokakta yazdık destanımızı.

Ülkücüler, 1965 – 1980 arasında canları, istikballeri pahasına yaptıkları sokak mücadelesi ile ülkeyi kızıl işgalden kurtardı. 

Kandırılmışlarla, ihtilallerle ülkeleri işgal eden Marksizm sokakta yıkıldı.

Azerbaycan’da Ebulfez Elçibey’in önderliğinde başlatılan “Halk Cephesi” hareketi, Polonya’da Leh Walesa’nın sokakta başlattığı “Dayanışma” hareketi bunun en açık ve çarpıcı örneklerindendir. 

 

15 Temmuz hain NATO/FETÖ ihaneti sokağın o tılsımlı gücüne teslim oldu. 

Emperyalist besleme bölücü ihanet, sokakları kana bulayarak ülkeyi teslim almak istiyor.

Bugünün kirli iktidarı milletin değerlerin cami kapılarında, sokakta sömürerek gelişip iktidar oldu.

 

Sokak, siyasetin en güçlü enstrümanı, iktidara giden yol, iktidarın en güçlü kaldıracıdır. Sokağı terk etmek iktidar sorumluluğundan kaçmak, umut olmaktan çıkmaktır. Milleti karanlık zihniyetlere terk etmek, karanlık örgütler karşısında çaresiz bırakmaktır.

 

Sokağı lider yönetir, lider olmayan için sokak korkunun adıdır.  

15 Temmuz bu anlamda lider geçinenlerin imtihanı oldu. Üzücüdür ki Bahçeli de Kılıçtaroğlu da lider sorumluluğunu üslenememişlerdir. Sanki olanlarda hiç sorumluluğu yokmuş gibi Erdoğan da o günden beri sanki kendisi ölmüş, sanki tankların üstüne çıkan oymuş, bir yanda itiraflara, öbür yanda liderlikle bağdaşmayan istismara devam ediyor. Kendini bir Mareşal[SG1]  ilan etmediği kaldı.

 

Cenazesinde kederini, bayramında neşesini, düğününde mutluluğunu paylaşmadığın terk ettiğin sokağın seni iktidar yapmasını rüyanda bile göremezsin. Sokakta olmayan, milletin umurunda olmaz. Sokağı terk edenin haftanın bir günün efelenmesinin,  bağırıp çağırıp paçasını yırtarcasına höykürmesinin sinek vızıltısı kadar hükmü olmaz.

 

Siyasi hareketler için stratejik öneme sahip, tez konusu olacak kadar önemli olan sokağın önemini birkaç satırla anlatmak elbette ki mümkün değil. Dikkat çekmek istediğimiz husus; “Sokaklar karanlık” diyerek yirmi sene önce sokağın terk edilmesinin ülkücü hareketin önüne çekilmiş ahlaksız bir bariyer, sinsi bir oyun olduğunun anlaşılmasıdır.   

Yirmi senedir “Ülkücü hareket engellenemez” “Devletin başına devlet gelecek” diye genç insanları bağırtanlar önce sokağı terk etti. Sokağı terk ederek ruhen, zihnen ve bedenen açlığa terk ettiği o genç insanları yapılanların yanlışlığını söyleyenleri susturmak için kullanmaksa ahlaksızlık örneğidir. Sokağı terk ettiği için alkışlayanlara, methiyeler dizip takdir edenlere bakmak bile ülkücü hareketi kimin nasıl engellediğini görmeye yeter.

Samimiyeti, sadakati yirmi senedir istismar edilen ülkücü genç nesli referandum operasyonuyla istismarcı sağın kucağında eritmek için cumhuriyet döneminin en kirli iktidarına yama yapılması merhum Necdet Sevinç’in tabiriyle; “pınar suyunun lağım suyuna karıştırılmak” istenmesi devletin başına Devlet gelecek diye uyutulan genç nesli umarım uyandırmıştır. Samimiyetinden, safiyetlerinden bugün uyanmayanlar, içine atıldıkları ahlak fukarası istismarcı sağ siyaset potasında eridiklerinde uyanacaklardır. Eseftir ki o zaman yaşayacakları vicdan azabının Türk milletine, Türk milliyetçiliğine bir yararı olmayacak.

 

YORUM EKLE