Tebriz'in Türkçe Aşkı : Ayakta Türkçe öğreniyoruz

Tebriz , Güney Azerbaycan’ın merkezi İran Türklüğün çırpınan yüreği bütün Azerbaycan Türklüğünün kalesidir.

Karabağın kurtuluşuna giden yol Tebrizden geçer ve Urmuya gözdiken gözlere dikendir Tebriz .

Tebriz Şehriyarın “Türkün dili tek sevgili istekli dil olmaz “sesidir dilidir sözüdür ... Tebriz tarihtir , Harezmşahlar,İlhanlılar Akkoyunlular, Karakoyunlular, Safeviler, Celayirler ve Atabaylar gibi Türk devletlerinin başkentidir.

1000 sene boyunca 1924e kadar Memaliki Mehruseye Kaçara (bugünkü İrana ) hüküm süren Türk devletciliğinden intikam almakta olan Türk düşmanlarının korkulu rüysıdır Tebriz.

Tebriz adını hep ilklerle yazmıştır İran tarihine ,ilklerin şehridir , devrimlerin beşiği yeni medeniyyeete ait olan düşünce akımları ve izlerinin çırpınan kalbidir , İranda ilk defa kadınların oy hakkı Tebriz merkezli Azerbaycan milli hükümeti tarafından tanınmıştır ...ilk modern eğitim,kütüphane üniversite, belediye,sinema , itfaiye, gazete, ilk sivil hayır kurumu , posta, matbaa…işitme ve konuşma engelli çocuklar için okul ... ilk Tebrizde açılmıştır ...

İranın son 200 yıllık tarihinde devrimler ya Tebrizde başlanmıştır yada Tebrizde sonlanmıştır.

İngilizin desteği ile Türk Kacar Devleti’nin yıkılıp yerine Pehlevi Krallığının Kurulmasından sonra (1925) artık Türkler adeta Fars milliyetcilerine hesap veriyor gibi anti Türk bir siyasetin hedefindeler.

80 senedir Türküm demek ,Türk kalabilmek ağır bedeller gerektiriyor ...ama güney Azerbaycanlılara sahte Azeri kimliğini dayatmak için bütün hükümet güçlerini seferber etselerde gençliğin Haray haray ben Türküm sloganlarıyla başları dertte ...hemde nasıl ...elinde kalem dilinde ben Türküm diye nelere göğüs geriyor ki bu gençlik ,İranın noklüer sentrallarinden daha yüksek bir kapasitede bir Türklük sevdasıyla ,özüne dönüş sevdasıyla ,ortadoğunun darmaduman günlerinde silah üreticilerinin bölgedeki uşaklarına karşı olan Güney Azerbaycan milli herekatı Türklük dışı bütün akımlardan bağımsız içtimai kimliğimde mezhebimde Türklüktür diye dim dik ayakta.

1924 de İngilterenin askeri derbesi ile hükümetten uzaklaştırılan Güney Azerbaycan Türklüğü o gün bugündür kendi dilinde bir okulu bile yok hatta kendi imkanlarıyla kendi dilini öğrenip yazması nerdeyse yasak...hemde azınlık olmamasına rağmen azınlık haklarından bile yoksun ....60 bin Ermeninin İranda okuma yazma hakkı ,okulu var ama 35 milyon Türkün dili yasak...hemde İslamcılık iddiasında olan bir hakimiyyetin 35 milyon Müslüman Türke budur tutumu...

Azerbaycan milliyetcilerinin yıllardır verdiği mücadile ve ödediği bedellerin neticesinde sivil halk kendi imkanlarıyla dil kursu kurma hakkını elde etmiş gibi görünüyor ...gerçi bunlar İran hükümetinin çok az ömürlü ve kısıtlı engelleri azaltma politikasından bir parçadır ancak

Ayrıca fars milliyetcilerinin “Tebrizde Türkçe okulları açılsada halktan katılım olmyacağını “iddia ederek kamoyunda Türklerin Türkçeye karşı isteksiz oldukları algısı yaratmağa çalışmalarıda işin bir başka boyutu idi...

Bütün bu algı operasyonlarına Tebrizden tokat gibi cevap geldi ,sivil halkın girişimiyle açılan özel Türkçe kurslarına halkın verdiği karşılık tamda Tebrizin ruhuna yakışan şekilde oldu. Kısıtlı reklam ve İran polisinin engellemesine rağmen Güney Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşları tarafından planlanan bu kurslar halkın coşkuyla karşılandı.Kurslara yüzlerce kişi akın etmiş yer sıkıntısı olduğu için çoğusu kapıda beklemek zorunda kalmış ve derse girenlerinde bir kısmı ayakta katılmak zorunda kalıyorlr...işte buyrun size Türkçe aşkı ayakta hapiste gizlice bedel ödeğerek öğreniyoruz Türklüğü bu bizim kurtuluş savaşımızdır...gelecek ya bizimdir ya da bizimdir


YORUM EKLE