Tarih Yazacak

Türk milletinin idarecileri törelerini unutmuş, milletini koruyamaz olmuş, milletin malı kapanın elinde kalmış. Bankaları satılmış, fabrikaları satılmış, üretimi nötrlemiş, arazileri satılmış, yer altı zenginlikleri kullanılamamış.

 Yeni hiçbir buluşu yok! Düşmanını öğrenememiş…

Üç yüz yıldır baskın üzerine baskın yemiş, müttefikleri zayıflatılmış, kontrol altına alınmış. Etrafı boşaltılmış, devleti kuşatılmış. Yeni baskınları, yeni Haçlı Seferlerini algılayamayacak kadar yumuşamış.

 Türk milleti duyguları körelmiş, nemelazımcı düşünce silsilesiyle günübirlik yaşamaya alıştırılmış.

Bugünkü ‘’ Han’’lar, bugünkü ‘’Bey’’ler dünyanın hakimi güçlerle kol kola girmiş. Yeni dünya düzeni bunu gerektiriyor diye inandırılmışlar.

Bugünkü seçkinlerin aczi ve teslimiyeti, kalkınmış Batı medeniyeti karşısında duyduğu kompleks, yine aynı Batı medeniyeti tarafından kuşatılmış vatanın ciddi bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu anlamasına mani olmaktadır.

Türkiye’nin Han’ları ve Bey’leri  ister anlasın, ister anlamasın; Batı gerçek manada 21.yüzyıl Haçlı Seferleri ile ilgilidir. Ne olursa olsun tarih 21. Yüzyıl Haçlı Seferleri’nin Anadolu toprakları üzerinde yapıldığını yazacaktır. Tıpkı Selçuklular ve Osmanlılar döneminde olduğu gibi, Haçlıların yine ‘’ ( Sainte Alliance ) Mukaddes İttifak ‘’ yaptıklarını ve bu müttefik Batılı güçlerin bu defa değişik aldatma taktikleri uygulayarak önce Türk Devleti’nin etrafının boşaltıldığını, çepeçevre kuşatıldığını ve daha sonra da demokrasisinin yumuşatılarak, liderlerin ve seçkinlerin  Batı hayranlığı histerilerini kamçılayarak etkisiz hale getirildiklerini tarih yazacaktır.

Mukaddes İttifak’ın liderliğini yapan ABD’nin haçlı saldırılarını Türk Devletinin göğüsleyecek hiçbir etkin gücünün bulunmadığını, hükümet edenlerin, seçkinlerinin kendilerini yenileyemediklerini tarih yazacaktır.

Hangi Han, töresince töremez, milletini korumaz, milletin malı kapanın elinde kalırsa o Hanlığın temeli yıkılır ‘’  diyen Uluğ Türük beğimizin dediklerini, tarih bir kez daha yazmak durumunda kalacaktır.

Ne yazıktır ki tarihin bu sürecinde Türk Milleti’nin başında Han yoktur, Sultan yoktur. Osman Gazi yoktur, Mustafa Kemal yoktur, Başbuğ yoktur.

 Türk Milleti yalnızdır, vaktiyle Yemen’e, Trablusgarp’a, Balkanlar’a, Mora’ya, Girit’e ağlayan Asil Türk Milleti, şimdi kaderine ağlıyor. Asil Milletim Güneydoğu’suna ağlıyor, şehitlerine ağlıyor. Türk Milleti, kendi geleceğinden endişe ederek ağlıyor. TÜRK MİLLETİ SAHİPSİZLİĞİNE AĞLIYOR.

 Çünkü; vatan, bayrak ve mukaddes değerlerle ilgili konularda artık Batılıların istediği anlamda modern (!) ve ileri (!) bir anlayışa sahip hale getirilmiştir! Türk Milletinin seçkinlerinin kafasına birlik, beraberlik, düzen, şehitlik, vatan, bayrak,sancak gibi kutsal mefhumlar önemsiz mefhumlar olarak kazınmış.

Bütün bu değerleri bir yavuklu kıskançlığı ile yüzyıllarca koruyan Türk Milleti, artık bu değerleri savunmaktan bıkmış ve yorulmuştur. Türk milletinin liderleri (!) ‘’ demokrasi ‘’ denilerek yumuşatılmış ‘’ Açılım ‘’ denilerek heveslendirilmiştir. Mukaddes İttifakın stratejik saldırıları karşısında neye uğradığını şaşıran liderler aynı Batı ittifakına sığınmaktan başka çare bulamamışlardır. Yeniden bağımsızlık için mücadele edecek güçleri kalmamıştır. Demokrasi ve adalet vadeden modern Haçlı Kuvvetlerine kendi topraklarında teslim olmuşlardır. Bu teslimiyet; esaret altında olduklarını anlamayan Hasan Sabbah’ın Alamut Kalesi’ne kapattığı müridlerinin teslimiyetidir.

Asil Türk Milletine yapılan saldırılara karşı dik durmaya, direnmeye, saldırıların kimler tarafından yapıldığını anlamaya, bu konunun ciddiyetini algılamaya, devletimizin kuşatma altında olduğunu anlamayanları, sorumluluk duymayanları, omuzlarından tutup sarsmaya, yozlaşmış ve gevşemiş olan toplumumuzu yeniden uyandırmaya, hatta bütün dünya insanlığının başına bela olan; ‘’ Dünya hegemonyasının sahibi biziz, biz dünya hegemonyasını belirleyen gücüz ’’ diyenlere karşı:

Türk’ün birliğini, dirliğini, düzenini korumak ve kollamak için and içmiş Türk İradesinin itibarsızlaştırılmasına, bilerek/bilmeyerek gözleri kapalı olanları tarih yazacaktır…

Selam, saygı ve dua.

YORUM EKLE