TANRI İNANCININ TEMELLERİ

 Atalarımızın inancının Şamanizm değil, “Göktanrı İnancı” olduğunu önceki yazılarda belirtmiştim. Bu yazıda istek üzerine “Göktanrı İnancının Temelleri”ni maddeler halinde açıklamak istiyorum:

 

1-TANRI, sonsuz boyutta sonsuzluktur. Sonsuz güç O’nundur. Gökler, Yer ve İnsan bir bütündür. Yaratıcı, yarattıklarını kendinden yani kendi ışığından yaratmıştır. Yaratan, Yaratılış, Yaratılan birdir.

 

2-TANRI, var olan her nesneyi kapsar. O’nun dışında hiç bir varlık yoktur. O her yarattığının içindedir.

 

3-TANRI’nın yeryüzündeki en üstün görüntüsü insandır. Sonra öteki canlılar, hayvanlar, ağaçlar, bitkiler, cansız denilen nesneler, hava, su, toprak ve ateş…

 

İyilik yapmakta en ileri düzeye ulaşmış kimi insanlarda, yüksek dağlarda, güzel ağaçlarda, ırmaklarda, su kaynaklarında, TANRI’ya yakınlaşmak için uygun ortamlar vardır.

 

4-Güneş, yeryüzüne TANRI’nın en büyük ve önemli görüntüsüdür. Güneş’in ışığı TANRI’nın Işığındandır. Ay da ışığını Güneş’ten alır ve yeryüzünün gecelerini aydınlatır.

 

TANRI’ya yakın olmak için Güneş ışınlarını göndermeye başladığında ve doğarken, batarken ve battıktan sonra TANRI’ya yakarmak gerekir.

 

5-İnsanların tenlerinin (bedenlerinin) içinde onlara can veren IŞIK TENLER yani TİN vardır. Ölüm hâlinde TİN, TEN’i bırakır ve başka boyuta geçer.

 

6-Bu dünyada iyilikler yaparak yaşayanlar, IŞIK TİNLERİNİ korurlar ve geliştirirler. İyilik yapanlar dünyayı da iyi yaparlar. Öteki boyuta geçtiklerinde UÇMAK onlarındır, Tanrı’nın sonsuz ışığı ile bütünleşirler. Bu boyuttan uygun kişilerle görüşür, sevdiklerine yardım ederler.

 

7-Bu dünyada kötülükler yaparak yaşayanlar, IŞIK TİNLERİNİ karartırlar, ağırlaştırırlar. Öteki boyuta geçtiklerinde, aşağılara düşerler; yer altına veya daha derinlere, ateşler ülkesine…

 

8-İyilik yapmak TANRI’ya yakın olmak ve O’nun görüntüsü olan insanlara, hayvanlara, ağaçlara, bitkilere, havaya, suya, toprağa iyilik yapmak ve kötülük yapmamaktır. Havayı, suyu, toprağı bozmak ve kirletmek büyük günahtır. Ateş yararsız ve sebepsiz yere uyandırılmamalıdır.

 

9-İnsan, yeryüzündeki en değerli varlıktır. İnsana iyilik yapan TANRI’ya iyilik yapmış olur. İnsana kötülük yapan TANRI’ya kötülük yapmış olur. İnsanın tohumu korunmalı ve yedi atanın çocukları birbiriyle evlenmemelidir.

 

10-Hayvanlar da TANRI’nın görüntüleridir. Onlara iyilik yapan da kötülük yapan da TANRI’ya yapmış olur. Sebepsiz yere öldürenler onların görüntüsünde yeniden doğarlar.

 

11-Ağaçlar, bitkiler TANRI’nın görüntüleridir. Onları iyi bir sebep olmadan bozan, yerlerinden söken, yakan TANRI’ya kötülük yapmış olur. Yeniden doğuşta onların biçiminde doğabilirler.

 

12-Havaya, suya, toprağa, zarar verenler, yapılarını bozan veya kirletenler TANRI’ya zarar vermiş olur.    

 

13-TANRI’ya inanan iyi insanlar, insanlara, hayvanlara, bitkilere zarar vermekten; havayı, suyu, toprağı, kirletmekten kaçınırlar.

 

TANRI’ya inanan iyi insanlar, insanlara, hayvanlara, bitkilere zarar veren; havayı, suyu, toprağı bozan ve kirletenleri uyarmak ve uğraşarak onları engellemekle yükümlüdürler.

 

14-TANRI’ya inananlar sabah Güneş doğmadan uyanır; Güneş’e doğru yüzünü döner, ellerini avuçlarını Güneş’i görecek şekilde açar; TANRI’nın sonsuz büyüklüğünü düşünür, O’na sığınır, yakarır ve Güneş’in sağaltıcı ve rahatlatıcı o ilk ışınlarından yararlanırlar. Güneş doğduktan sonra da bir süre buna devam ederler. Güneş, batarken de aynı işi yaparlar. Böylece bir günde iki defa yani gündüzün başlangıcında ve bitiminde TANRI’ya yakarmış olurlar. TANRI inancının erenleri her nesnede TANRI’yı görür ve sürekli yakarış içinde olurlar. Tapınmalar Tanrı’ya karşı borç değildir. Yapan kendi yararı için yapar. 

 

15-TANRI’ya yakın olmanın bir yolu da, yaratılış yasalarını düşünmek, araştırmak, öğrenmek ve öğretmektir. Bilimle uğraşmak en yüce tapınma işlemidir. Bilim ile uğraşan Tanrı’ya yakın olur.

 

16-TANRI’ya inanan bir insan başka inanç bağlılarına da sevgiyle, saygıyla bakar. Kimsenin inancını karalamaz, kötülemez, kötü görmez. Yeter ki iyiliği öven, kötülüğü yeren bir inanç olsun.

 

17-TANRI’ya inanan iyi insanlar, en iyi kulluğun, insanlara, hayvanlara, bitkilere, havaya, suya, toprağa yararlı işler yapmak olduğunu bilirler. Kurtuluş kendi işlerinde ve eylemlerindedir.   

 

 

 

 

YORUM EKLE