Sulama Birlikleri

20.yüzyıldaki savaşların tamamının sebebi petroldü.Petrol gibi bir enerji kaynağının 40-50 yıllık ömrü kalmış olması insanları ve gelişmiş devletleri başka enerji kaynakları aramaya sevk etmiştir.Bunun için 21.yüzyıldaki kavgaların sebebi enerji ve kullanılabilir su kaynakları olacaktır.

Yaratan Türk milletine bu hususta büyük nimetler sunmuştur.Dünyada kullanılabilir su kaynaklarının yaklaşık 1/5 i Türk coğrafyasında bulunmaktadır. Bunun içindir ki Türk dünyasının büyük ağabeyi Türkiye üzerine birçok oyunlar oynanmaktadır.

Ülkemizde sulu tarım, tamamen çifçinin sahibi olduğu ve çifçi tarafından işletilen sulama birlikleri vasıtasıyla yapılmaktadır.Sulu tarımda sulamanın yüzde 96,2 si bu birlikler sayesinde yapıldığı için bu durum birilerini çok rahatsız etmektedir.AB müktesebatına göre ülkemin su kaynaklarının kullanımı Brüksel’in kontrolüne verilmesi gerekirken çifçilerimiz sayesinde buna engel olunmaktadır.Bakan beyin ısrarına rağmen su işletmelerinin özelleştirilememesi bu birliklerin başında olan insanların ciddi tehditler almasına yol açmaktadır.Maalesef ki aldığım duyumlara göre başta Balıkesir,Urfa,Düzce gibi birliklerin yöneticilerinin başına uydurma sebeplerle çoraplar örülmeye bile başlanmıştır.
Su kaynaklarının özelleştirilmesini isteyenler doğrudan özelleştirme yapın demiyor,öncelikle bunu belediyelere devredin gibi sanki şehir şebeke suyu dağıtılıyormuş gibi masumane taleple bunu yapmaktalar.Şehir şebeke sularını zaten belediyeler işletiyor ama tarım arazilerinin sulamasının belediyeler tarafından yapılması hem mümkün olmadığından,hem de masraflı olacağından bunlar özelleştirilecek,böylece su kaynaklarımız da AB müktesabatı anlaşmaları uyarınca uluslar arası kuruluşların kontrolüne geçecektir.

Özelleştirme olursa ne olur?Bunun cevabı için AB’ye girdikten sonraki Bulgaristan’a bakarsanız anlarsınız.Bugün Bulgar çifçisinin tamamına yakını iflas etme noktasındadır ve büyük arazilerini bankalara kaptırmıştır.Ayrıca özelleştirmeden önce 20 dolar olan sulama maliyeti 80 dolara çıkmıştır.

Türk çifçisinin iflas etmemesi için sulama birliklerine sahip çıkmalıyız.Ve önemli bir husus da su kaynağını elinde tutan,istediği zaman çifçiyi yerle bir edecek güce sahiptir.Ülkedeki zaten zor durumda olan tarımı bir dönemde iflas ettirtebilir.Ve en önemlisi 21.yüzyılda Türkiye büyüyecekse,dünyada söz sahibi olmak istiyorsa,olabilecek kavga veya savaşlarda güçlü olmak istiyorsa su kaynaklarına en ufak damlasına kadar sahip çıkmalıdır.

Bilin ki Türkiye’de her kim ki su kaynaklarının kontrolünü özelleştirme veya başka kisveyle çifçinin elinden alınmasını istiyorsa veya su kaynaklarının özelleştirilmesinde önlerinde engel gibi duran sulama birliklerinin yiğit,vatanperver idarecileri hakkında tezvirat yapıyorsa,onlara türlü ayak oyunlarıyla komplolar kuruyorlarsa bu kişilerin tamamı ya ajandır,ya da başka ülkelere hizmet eden gaflet ve delalet içindeki kişilerdir.Bu kişiler ister bakan,ister mebus,ister cumhuriyet savcısı olsun,sonuç değişmez.

Başta MHP’li milletvekilleri olmak üzere meclisteki tüm milletvekillerinin sulama birliklerine sahip çıkmasını,onları korumasını ve bu ve benzeri yapılabilecek operasyonları önlemesini,Türk tarımına ve çifçisine sahip çıkmasını bu milletin bir mensubu olarak sizlerden istiyorum.

YORUM EKLE