Silahla Mücadele Silahlı Olur

 Dünyanın en garip en anlaşılmaz aydın, akademisyen, yazarçizer tayfası herhalde bu ülkededir. Ankara’ da ikinci defa yüreklerimizi yakan bombalı eylemde 28 kişiyi kaybediyoruz. Bomba meclis ile kuvvet komutanlıklarımızın ortasında patlıyor, hemen bir gün sonra kayıplarımıza 9 şehit ile devam ediyoruz.

Ertesi gün 4 şehit daha veriyoruz.

Ülkenin çokbilmiş zevatı hala diyalog diyor. Kandil ile konuşalım diyor. Hala bölücü başını adres gösteriyor.

Herhalde dünyanın hiçbir ülkesinde kendi insanıyla bu kadar kavgalı, var oluş değerlerine bu kadar uzak başka bir topluluk yoktur.

Ülkenin aydın geçinenlerinin ayaklarının yere basmamasının sebeplerini, kendi kendilerine dahi izah edemiyorlarsa problemin sosyolojik sebepleri iyi anlaşılmalıdır.

Koca devletin üstüne silahla geliyorsanız, ülkenin her yerinde bombalar patlatıyorsanız, cevabınız başka türlü olamaz. Yurt içinde de, yurt dışında da yapılacak yegâne iş, kökleri kazınana kadar mücadele etmek ve bu güruhu artık dünyamızdan çıkartmaktır.

Dünyanın oyuncağı haline gelmiş, örgütü yok edecek Türkiye’yi ekonomik, siyasi olarak dizayn etmek için, ortalık fahişesi olmuş bu yapıyı kullananların elinden alacaksınız. Ülkeler dış siyasetlerini kendi coğrafi gerçeklikleri üzerine oluştururlar, coğrafi gerçekliğiniz neyi gerektiriyorsa onu yapacağız.

Bugün sınırlarımız dışında kalmış soydaşlarımızın ve akraba toplulukların elbette haklarını koruyacağız. Mümkünse hemen sınırlarımızın dışında kalan toplulukların, mal ve can güvenliklerini yaşadıkları coğrafyalarda sağlayacağız. Tüm bunları yapmak için gerekirse risk alacağız.

Yüce Türk milletine kıyameti dayatmaya kimsenin hakkı olamaz. Türk milleti, Türk devleti kendi topraklarında yok edilecekse, o zaman varsın kıyamet kopsun. 3. değil, isterse 5.Dünya savaşı çıksın.

Burnumuzun dibinde yok edilen bizim soydaşlarımızdır. Bin kilometrelik delik, deşik edilen Türk devletinin sınırlarıdır. Bölünmek istenen parçamızdan parça koparılarak devlet kurulmak istenen coğrafya, bizim coğrafyamızdır.

Şehit edilen asker, polis ve bölgede öldürülen insanlar bizim insanlarımızdır. Bizim insanlarımız oldukları için bugün topraklarımız içinde iki milyonu aşkın mülteci bizim vatanımızdadır.

Öyleyse tüm coğrafyanın kaderini biz belirleyeceğiz.

Bu devlet üstünde yaşayan, asil Türk milletine ölümü çare gösterenlere de gereğini yapacağız. Sınır ötesinde oyun kuranlarında oyununu başlarına geçireceğiz.

Bu devletin, asil Türk milletinin gücü tüm bu şer kahpelerine yeter.

Karar vericiler, karar verdikleri asil Türk milletinin ve kanla yoğrulmuş, vatan topraklarını kadrini kıymetini iyi bilmelidirler.

Silahla cevap, silahla olur. Başka metot diyenler, iradelerini teslim etmiş demektir.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

YORUM EKLE