ŞEHİT SOMA

İlim deyince akan dereler durur, çölleri nehirlerle doldurur ilim. Şimşekleri eliyle tutar, milyonlarca insanı kuşlar gibi havada uçurur, suda yürütür, balıklar gibi suyun içinde gezdirir ilim.

Çağdaş bilim maddenin hangi boyutlarıyla uğraşıyor, merak etmiyor musunuz? Hangi soruların peşinde koşup, cevaplarının arandığının hiç mi önemi yok sizce? İleri teknoloji,             Tübitak nelerle uğraşıyor. Dünyada yaygın teknolojide kullanıma geçirilmiş konular nelerdir; bilinen, keşfedilmiş maddenin üçüncü boyutu ile dünyamızın başına neler gelecek? Hayatımızla ilgili değil mi benzer sorular? Fantezi mi bunlar?

Bilgi çağında sorularımızın cevaplarına ulaşabiliyor muyuz? Soru sormayı mı bilmiyoruz acaba?

Yoksa kim il başkanı, kim delege, kim genel başkan ya da başbakan, cumhurbaşkanı olacakla mı meşgulsünüz. Hepiniz mi teslim alındınız? Boş dedikodularla mı uğraşıyorsunuz? Kendinize bu şaşkınlığı nasıl yakıştırıyorsunuz ya hu?.. Yalanı, kendini beğenmişliği, gıybeti, riyayı, kibri, benliği, hasedi, ikiyüzlülüğü mü benimsediniz?

Sen hastalanmışsın kardeşim. Titreyip kendine gelmen lazım. Sana söylüyorum sana, yanındakine değil. Elzemi lazımı belirleyip, önceliklerini tespit vaktin gelmedi mi hâlâ? Ne yaptığını bilmez haldesin. Ayıl artık, çık bu sarhoşluktan…

Hakkı teslim eden otoritenin adıdır devlet. Bu sebeple de kalıcı bir değerdir. Hükümetler gelip geçse de çeşitli olsa da devlet süreklidir, Baki’dir. Bekası, evvela Allah’ı tasdik edişi bakımındandır. İman nurunu tasdik, tesbih etmeyen devlet, devlet değildir.

Tıpkı bir insan gibi, zerre miskal hayır ve şerden hesaba çekilir hükümetler. Mükâfat ve mücazatını da görürler. İmtihan dünyası bu. Sonra onlardan alınır, diğerlerine verilir hükmetme. Diğerleri de imtihanını verirler.

Risalet nurunu ayağa kaldırır devlet. Şehitler hukukunu muhafaza eder devlet. Salihler ve muhlisler, veliler hukukunu, peygamberler hukukunu iltimas eder devlet. Vakardır, itibardır, muhabbettir devlet…

Bizler vatandaş olarak haklarımızı korusun, muhafaza etsin diye bir otoriteye teslim olmuşuz. Bu otoriter tavrı çökmüşse, işlemiyorsa ne yapacağız? Şaki düze inmiş, üstelik haklarımızı muhafaza edecek otoriterlerle iş birliği içine girmiş, halka zulüm ediyorlarsa ne yapmalıyız?

Köroğlu gibi dağa mı çıkacağız? Yoksa ahilerin yaptığı gibi asayiş bozulunca palalarımızı mı çıkaracağız? Eğri okları doğrulttuğumuz gibi idarecileri mi düzelteceğiz?

Soma şehitlerimizden bahsediyorum. 2014 yılında kölelik sürüyor…

Vahşi kapitalizmin prototip uygulamalarına şahit oluyoruz. Yıllardır böyleymiş, gizlenmiş halktan. Tıpkı yakın çağda, batıda çoğu maden ocaklarında on milyondan fazla küçücük çocukların öldürülmelerinin gizlendiği gibi. Hem aşikâr, hem mahrem…

Yüzlerce şehit verdik, milyarlarca insanı yaraladık. Yuh bize…

Batılı adama mı benzemeye başladık yoksa?

Soma mazlumdur, emeği sömürülmüştür; o yüzden şehittir. Maddi dünyada en kutsal değer olan emek sahipleri ihmale, hırsa, bencilliğe, içi boş kabadayılığa kurban verilmiştir; o yüzen şehittir. Nübüvvet, risalet incitilmiştir; o yüzden şehittir.

Soma’nın adı ŞEHİT SOMA’ dır artık.

Seyrediyorum Allah’ın cezası nasıl olacak diye. Mülkün mutlak sahibidir Allah (celle cemalühu). Mülkünde dilediğini yapar Allah (celle azametühu). Zalimlere Vahid-ül Kahhar’dır Allah (celle celalühu). Şedid-ül İkab’dır Allah ( celle şanıhü).

Gök girsin, kızıl çıksın. Şehitlerim, gazilerim emin olsun. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe…

İnayeti Yezdan, himmeti Merdan, mübarek vakitler hayrola, hayırlar feth ola, şerler def ola, Kulûbû âşıkân sahibi cemiyetin muradı hâsıl ola, bil cümle hayratın sahibi ervahı şad ola. Dem-i devran, sırrı piran ervahına, sahip-ül zaman Hayy olanlar, ya Kutb-el vücut, ya Gavs-el vücut, ya Muhammed ya Ali huuuuu…….

Yetişin imdadımıza.

Ya Rabb adalet fedaisi değiliz biz, azabı hak etmişleriz. Kerem et, merhamet et, lütfet, iltimas et bize. Devletimiz yıkılmasın, yücelsin, biz devletsiz yaşayamayız. Seni bilen idareciler bahş eyle. Şehitlerimizin hukukunu korumayı nasip et bu mazlum millete. Zalimleri perişan et. Biz sana inandık, sana dayandık. Kendi hastalıklarını bize bulaştırmaya çalışan kâfirlerin, münafıkların hilelerini kendi başlarına çevir. Kendi katındaki iyiliklerden lütuf eyle, azabından bizleri muhafaza eyle canım Allah’ım. Bizim senden başka sığınacak kapımız yok, dilenciyiz kapında… Ya Hayy…ya Hu… ya Allah…

Baki Selamlar…

YORUM EKLE