23
Mayıs 2016
Ülkücü Yarılma

Ülkücü iradenin birliğini, bütünlüğünü korumak ve kollamak için and içmiş fikri hür, vicdanı hür,baskı gruplarına boyun eğmeyen, biat suçlaması ve biat etmeyen gibi iki tezadı zıtların birliği prensibine dayandırmayan ülkücü Türk...

MAKALEYİ OKU
06
Mar 2016
Kayıkçı Kavgası ...

Ülke kan gölüne dönmüş. Herkes mutsuz. Yüreklerimiz kan ağlıyor. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar, zirve yapmış. Fikir- ifade- inanç- teşebbüs hürriyetleri; demokrasi ve hukuk düzeni, tamamen yok edilmiş. Her tarafımız ateş çemberi ile...

MAKALEYİ OKU
19
Şub 2016
Türk Nehri'ne İşemeyin …

Hani derler ya; " Anlatarak anlamayanlar hissederek anlayacaklardır " diye...Ne kaybedecek zaman, ne de gelişmiş egoları tatmin etme lüksü var. Tarihsel görevini yerine getirmeyen siyasi aktörler, tarih tarafından mutlaka mahkum edileceklerdir; mahkum...

MAKALEYİ OKU
18
Şub 2016
Allah, Türk Milletine Artık Sabır Vermesin

Kumrular sokak, İstasyon Caddesi, Merasim sokak ...Ankara'nın önemli arterlerinden, üç merkez.Bu arterlerde olan patlamalar; '' baş okşayan el, popoyuda eller '' felsefesine sahip olan,'' zıtlık dengesi ''ni...

MAKALEYİ OKU
07
Şub 2016
Alamutun Yolcuları …

Son yıllarda çok çeşitli Ülkücülük tipi ve tarifi ortaya çıktı. Bunlar arasında öne çıkanlar ‘' eski ülkücü, yeni ülkücü, yaşlı ülkücü, son ülkücü, ilk ülkücü, ak ülkücü, kara ülkücü, milenyum ülkücüsü, klavye...

MAKALEYİ OKU
25
Ağu 2015
Sıfatınıza Tüküreyim !

Bu millet kolay kolay dost seçmez, rastgele de düşman olmaz !Ama dostuna dost, düşmanına düşmandır. İki yüzlülükten hoşlanmadığı gibi, döneklikten de hazzetmez. Hem ağırbaşlı, hem de mert huylu ve vakurdur.Nasıl oluyor da aramızda...

MAKALEYİ OKU
23
Nis 2015
'Millet-i Sadıka'dan, Terör Örgütüne' ( I )

Niyetim, ülkemizde rahat ve huzur içersinde yaşayan Ermeni vatandaşlarımızı tedirgin etmek değildir. Kunduracı Levon ve Hamparsum'un, Şişli'li Garo'nun, iki Arman'ların, Gedikpaşalı Kurken'in,Artin'in, Taksim'li...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2015
Barış mı ? Ne Barışı ?

Bazılarının dilinden düşürmediği bir cümle dolanıyor son yıllarda, 'Barış gelsin, barış yapalım, barış süreci iyi işliyor !!!.” Politikacıların ve de politikacıların yandaşlarının söyledikleri budur.Ne oldu da insanlar barış...

MAKALEYİ OKU
10
Oca 2015
Birlik,Dirlik,Düzen

Bu günler, Türk Milleti için 1919-1923'lerle örtüşen tarihi günlerdir! Birinci Dünya Harbi sonunda, Türk Milleti unutulmuştu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Birinci Büyük Millet Meclisi'nin asil vekilleri Dünya'ya Türk...

MAKALEYİ OKU
17
Ara 2014
Dalkavuklar Sultası

"Cenab-ı Hak sevdiği yöneticilerin yanına açık sözlü danışmanlar nasip eder, sevmediklerine de dalkavuklar musallat eder."Hadis-i şerif.Dalkavukluğun bu kadarına pes, doğrusu.Soytarılığın böylesini hiçbir yerde göremezsiniz, hiçbir kitapta...

MAKALEYİ OKU
15
Ara 2014
Düşünce Özgürlüğü mü ?

Demokrasinin düşünce özgürlüğü demek olduğu, her türlü düşünce sistem ve biçimine en geniş anlamda hayat hakkı tanıdığı, dahası her türlü düşüncenin gelişmesi için ortam hazırlamak görevinde olduğu, tartışma alanı sağladığı,...

MAKALEYİ OKU
09
Ara 2014
Osmanlı Değil, Oğuz'um...

"Ey Türk Oğuz Beyleri! Bu sözümü iyi işitin! Üstten gök çökmedikçe, alttan yer delinmedikçe biliniz ki, Türk milleti, Türk yurdu, Türk devleti, Türk töresi bozulmaz."Bilge KağanBugün; Türkiye, Balkanlar, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan'da...

MAKALEYİ OKU
08
Ara 2014
Eline, Beline, Diline …

Ülkemizin içinden geçtiği süreçte, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek olan ortak akıl etrafında toplanmamızın önemini hepimizin bildiği kanısını taşımaktayım. Yine malumunuz üzere milli devletleri tehdit eden ana unsur,...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2014
Genişletilmiş İsyan Cephesi

Zazaların ''Kürt Kökenli” oldukları görüşü. Bu görüş genellikle Zazaların dışındaki (Siyasal Kürtçüler, PKK sempatizanları) tarafından ileri sürülmektedir. Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda Doğu bölgemizde çıkartılan...

MAKALEYİ OKU
18
Kas 2014
Devlet Adamlığı …

Bir kişinin büyüklüğü, önemi, ulaştığı siyasi mevkii aşmıyorsa, o mevkii elden gidince hemencecik balon gibi sönüveriyor. Talihin, tesadüfün devlet adamı yaptığı kişiler unutulmaya mahkûm.Son otuz kırk yılın politika hayatını düşünelim....

MAKALEYİ OKU
11
Kas 2014
Mankurtlaşmak ….

M.Ö. 600l'ü yıllara dayanan bir terimdir. Mankurtlaşmak, siyasi literatürde kelime olarak milli kimlikten uzaklaşmak, içinde bulunulan topluma yabancılaşmak demektir.Mankurtlaşmabir işkence biçimi olduğu gibi aynı zamanda taktik savaşıdır.Eski...

MAKALEYİ OKU
06
Kas 2014
Kahrolsun Emperyalizm …

Demokrasinin düşünce özgürlüğü demek olduğu, her türlü düşünce sistem ve biçimine en geniş anlamda hayat hakkı tanıdığı, dahası her türlü düşüncenin gelişmesi için ortam hazırlamak görevinde olduğu, tartışma alanı sağladığı,...

MAKALEYİ OKU
03
Kas 2014
Masonların Osmanlıya İlk Gelişi

Kırım Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin hızlı bir şekilde Avrupa kapitalizminin çarkları arasına girmesi ve buna paralel olarak yabancıların ve gayri Müslim Osmanlı vatandaşlarının daha rahat bir şekilde ticaret hayatına...

MAKALEYİ OKU
30
Eki 2014
Ne utanmaz köpeklersiniz

Kışkırtıcılığın dik âlâsını irtikâp etmekte mahir nice kalem erbabı on yıl önce tarlalarını sırtlayarak yağmur yağan bölgeye taşındıklarına tanık olduk.Bunların terör odaklarından birini nasıl savuna geldiklerini bilmeyen yoktur.Kendi...

MAKALEYİ OKU
24
Eki 2014
Bir Gün Uyanırsın !!!

Sen tarihin boyunca, sarsılmaz bir imanla, tek bir Allah'a inandın. Hak, adalet ve bütün insanlığı her iki dünyada huzura, saadete kavuşturacak olan yüce İslâm dini uğrunda cihad yaptın ve oluk oluk kan akıttın.Bu suretle üç kıt'ayı...

MAKALEYİ OKU
27
Eyl 2014
Gafiller …

Bir ülke diğer ülkeyi sömürmek ve uydusu haline getirerek kontrol altında tutabilmek için iki tür insandan yararlanır. Birincisi o ülke içinde ajan kullanır. Adamlar satın alır. Bunlara hainler, satılmışlar, uşaklar denir. İkincisi ise,...

MAKALEYİ OKU
13
Eyl 2014
Tarih Yazacak

Türk milletinin idarecileri törelerini unutmuş, milletini koruyamaz olmuş, milletin malı kapanın elinde kalmış. Bankaları satılmış, fabrikaları satılmış, üretimi nötrlemiş, arazileri satılmış, yer altı zenginlikleri kullanılamamış.Yeni...

MAKALEYİ OKU
11
Eyl 2014
Devlet Adamlığı

Bir kişinin büyüklüğü, önemi, ulaştığı siyasi mevkii aşmıyorsa, o mevkii elden gidince hemencecik balon gibi sönüveriyor. Talihin, tesadüfün devlet adamı yaptığı kişiler unutulmaya mahkûm.Son otuz kırk yılın politika hayatını düşünelim....

MAKALEYİ OKU
15
Ağu 2014
TEYYO GİLLER….

Tarih, toplumların ortak hafızası olup, toplumların canlı ve diri kalmasını sağlar. Tarihini bilmeyen ve onu önemsemeyen bir toplum ise hafızasını kaybetmiş, yaşayan bir ölüye benzer.İşte, Türk toplumu da tarihine, kültürüne, örf, adet,...

MAKALEYİ OKU