Olcay Kılavuz'dan Kanun Teklifi

Olcay Kılavuz'dan Kanun Teklifi

  KYK borçları için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Okuldan mezun olmalarının ardından almış oldukları öğrenim kredisi ödemelerini yapmakta zorlanan vatandaşlar için kanun teklifi veren MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, kanun teklifinde bazı detaylara vurgu yaptı.

  KYK kredi borçları için kanun teklifini sunan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, öğrenim kredisi borcu olan öğrenciler için teklifin detaylarını açıkladı. Kanun teklifinde, “Öğrenim Kredisi ve Katkı Kredisi geri ödemelerinde faiz veya başka bir adla herhangi fer’i bir ödeme alınmaması, yalnızca asıl kredi bedelinin ödenmesinin sağlanması amaçlanmıştır. ” ifadeleri yer aldı.

İşte, kanun teklifinin detayları;

  MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Öğrenim Kredisi ve Katkı Kredisi geri ödemelerinde aylık % 1.40’lık faiz uygulamasının kaldırılması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi.

TBMM Başkanlığı’na sunulan teklifte, “Üniversite öğrencilerimize verilen öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödemelerinde uygulanmakta olan tüm faiz ve fer’ilerin ortadan kaldırılması, halen tahsil edilmeyen ödemeler yönünden asıl alacak haricindeki tüm faiz ve fer’ilerin silinmesi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kredi kullanacak öğrencilerimizle yapılacak sözleşmelerde de geri ödemenin yalnızca asıl kredi bedeli kadar olacağı, faiz ve fer’ilere dair bir talep ve taahhüdün olmayacağının yazılmasının sağlanması,böylelikle öğrencilerimizin ve ailelerinin bir nebze olsun rahatlamalarının, kaygılarının azalmasının sağlanması amaçlanmıştır. ” denildi.

MHP’li Kılavuz’un kanun teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi

  “Şu anki yasal mevzuat hükümlerimiz gereği, kullandırılan öğrenim ve katkı kredilerine aylık % 1.40 gibi fahiş bir faiz oranı uygulanmakta, buna karşın üniversitelerden mezun olan öğrencilerimizin birçoğu iş bulma, gelir elde etme sıkıntısı yaşamakta, kimi çok uzun yıllar gelir getirici bir işe sahipolamamaktadır. Bu durum ise, bir yandan kendisine hayat kurma arayışında olan gençlerimizin diğer yandan ise öğrenciyken kullandığı öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödemelerinin başlaması, vaktinde ödeme yapılamadığı takdirde ise icra takibine ve yasal yollara maruz kalma baskısını da beraberinde getirmektedir.”

“Gençlerimiz ülkemizin ve milletimizin geleceğidir. Bu sebeplegençlerimizin her bakımdan korunup kollanması, kendilerine pozitif ayrımcılıkyapılması gerekmektedir. Onların hayatlarının en güzel ve en verimli çağlarındabir yandan iş bulma, hayat kurma kaygısı yaşarken diğer yandan onları kendidevletlerine yüklü miktar borçlu duruma getirmek ve bundan dolayı kendilerinibaskı altında hissetmelerini sağlamak, gençlerimize yapılan bir haksızlıktır.Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Eğitim ve öğrenim hakkı veödevi” başlıklı 42. Maddesinde “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksunbırakılamaz.” hükmü mevcuttur. Yine aynı maddenin devamında “Devlet, maddiimkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar” amir hükmü mevcuttur.”

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021, 18:04
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER