Partilerin Anayasası Tüzükleridir!

 Türkiye Cumhuriyetinde normlar hiyerarşisinde sıra şöyledir!
 
Anayasa, usulüne göre yürürlüğe konmuş uluslararası sözleşmeler, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler ve adsız düzenleyici işlemler (Genel tebliğler, tebliğler, genelgeler v.b.)
 
Partiler ile ilgili kanuni düzenlemeler; Başta Anayasa olmak üzere öncelikli olarak “Siyasi Partiler Kanunu/Seçim Kanunu” ‘dur.
 
Partilerin Anayasası ise “Tüzükleri” ‘dir!
 
Evet biz Türk Milliyetçileri/Ülkücülerin siyasi olarak tek temsil yeri olan MHP’nin Anayasası da “Parti Tüzüğü” ‘dür!
 
47 yıllık siyasi maziye sahip ve Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde halen ilk ismi ile mevcudiyetini devam ettiren iki siyasi partiden birdir MHP!
 
MHP’de bugünlerde bir “Tüzük Kurultayı” tartışması yaşanmaktadır.
 
MHP’nin parti tüzüğünün “Tüzüğün Değiştirilmesi” başlıklı 115’nci maddesi “Büyük Kongre, Siyasi Partiler Kanunu ve Tüzük hükümlerine uymak suretiyle Parti Tüzüğünde kısmen veya tamamen değişiklik yapabilir.” demektedir.
 
Tartışmalar nereden bakarsak bakalım MHP’de uzun süredir konuşulan ve son kertede, üst kurul delegeleri tarafından tüzük kurultayı ile halledilebilecek bir tüzük değişikliğinin mahkeme kapılarına düşülmesi noktasına gelinmiştir!
 
Neyse ki kazasız belasız! Mahkeme süreci de Yargıtay 18. HD’nin oy birliği ile verdiği karar ile tamamlanmıştır!
 
Evet! MHP Anayasasının baştan sona yeniden kaleme alınması ve istişareler sonucunda hem Türk Töresinin ana umdesi olan “Adalet” ilkesine hem de günümüz Türkiye’sinde siyasetin tabana yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması bir zaruret haline gelmiştir!
 
Türk Milliyetçiliği fikir sisteminden kaynağını alan “Amaç ve İlkeler” başta olmak üzere, seçimlere katılma ve parti adaylarının tespiti, üyelik, gibi temel konuların “Kurumsallaştırılarak” gelecek nesillere devredilmesi gerekmektedir!
 
Rahmetli Başbuğ’un hakka yürümesinden sonraki 18 yılda görülmüştür ki artık kısa sürede bir BAŞBUĞ olmayacaktır! O zaman yapılması gereken her türlü insani reflekslerden azami şekilde soyutlanmış bir parti tüzüğünün düzenlemesi yapılmalıdır!
 
Biz Türk Milliyetçileri/Ülkücüler olarak MHP’yi yönetmeye talip olan Genel Başkan adaylarının MHP’nin Anayasası olan “Parti Tüzüğü” ile ilgili varsa çalışmalarını açıklamalarını talep ediyoruz!
YORUM EKLE