Papa Azerbaycan'da lanetlendi

Papa  I Fransiskin aprelin 12-de Roma'daki Kutsal Pyotr kilisesinde geleneksel merasimdeki konuşmasında 1915 olaylarının Ermenilere karşı "soykırım" olduğuna ilişkin beyanı Azerbaycan kamuoyu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları tarafından da pislenilib. Azerbaycan kamuoyunun geldiği kanaat şudur ki, Papa bu konumu ile işgalcilere destek vermekle birlikte, Hıristiyan kaygılarla ve dayanışması göstermiştir.

Papa bu konumu ile 4-5 milyon Ermeni'nin beğenisini kazansa da, tüm Türk dünyasında din xadimine yakışmayan, tarihi adaletsizlik sergileyen kişi olarak kabul edildi. Din adamları hep barışçı, barış olmalıdır. Ama Papa'nın Ermenilerin işgalci politikasına haklı böyle beyanatlar vermesi kendisinin natamamlığından haber verir. Bir süre önce Türkiye-Ermenistan sınırlarının açılmasının gerekliliğini bildiren Papa bu kez "Ermeni soykırımı" ifadesini işletmekle kendisinin Ermenilere satıldığını onaylamış olup. Yakın geçmişimizde yaşanan olayları, Ermenilerin Azerbaycanlılara karşı soykırım politikasını hayata geçirdiğini unutan Roma Papası böyle bir beyanat verdiğinin arkasında hangi karanlık konuların dayandığı sır değil.
 Roma Papası bu konumuna Azerbaycan'ın bazı parti ve tanınmış adamlarının yerel medyada yayınlanan ilişkilerini sunuyoruz.

Yeni Azerbaycan Partisi Sekreter Yardımcısı, Milli Meclis Milletvekili Siyavuş Novruzov: "Bu tür yanlış beyanatlar dinler arasında soğukluğun oluşmasına hizmet etmektedir. Ermeni diasporası uzun süredir, sözde "Ermeni soykırımı" nın tanıtılması ile ilgili farklı ülkelerde ve kurumlarda propaganda çalışmaları yapıyor. Bunlar hepsi yanlıştır, tarihte böyle bir şey olmayıp, bu bellidir, fakat Ermeniler lobiler aracılığıyla ayrı ülke başkanlarını, din adamlarını yoldan çıkararak doğru olmayan bilgilere dayanarak onların böyle beyanatlar vermesine ulaşmaya çalışırlar. Her yıl çalışırlar ki, ABD başkanlarını böyle bir beyanat vermeye tahrik etsinler, ancak ABD Başkanları asla bu sözde "soykırımı" tanımayıblar. Gerek Papa tartmak edip sonra beyanat verirdi. Çünkü Papa devlet başkanı olmasının yanı sıra, tüm dünya katoliklerinin rehberidir. Bu bildiri dinler arasında soğukluğun oluşmasına da hizmet edebilir ".

Demokratik Azerbaycan Dünyası Partisi (DADP) Başkanı Fatma Hanım Aliyeva: "Roma Papası açıklaması Hıristiyan teessubkesliyinin örneğidir. Din adamı adil olmalıdır, ama Papa bu adaleti beklemedi. Papa büyük tarihi yanlışlığa yol verdi. Onun sözde Ermeni soykırımını "soykırım" olarak değerlendirmesi Vatikan'la Türkiye arasında ilişkilerin keskinleşmesine yol açabilir. Papa düşünmeden, Türkiye'nin dünyadaki nüfuz ve konumunu dikkate almadan Ermenilerin tarihi oyununa destek verdi. Sözde Ermeni soykırımı oynunun arkasında sadece Ermeniler durmuyor. Bu Türkiye ve Türk dünyasına karşı yönelen bir siyasetin senaryosudur ki, burada Batı'nın bazı Hıristiyan devletleri de duruyor. Bu senaryo Türkiye'ye bir baskı şeklidir. Peki neden Vatikan Ermenilerin Azerbaycanlılara karşı soyqırımlarına tutum bildirmeyib? Hatırlarsanız, Hocalı soykırımı arifesinde de soruşturma təhlillərinə esasen Vatikan'dan Rus-Ermeni birliklerine destek mektubunun geldiği belli oluyor. Bu mektup onları teşvik için yazılmıştı. Orada Roma Papası böyle bir cümlesi vardı ki, "ben bir gün gelip Ermeni şehitlerine baş eyecem". 20 yıl önce yazılan mektuba bugün Papa, Ermeni soykırımı ifadesini işletmekle işgalcilere desteğini bir daha ortaya koymuş oldu. Roma Papası aprelin 24-de Erivan'da düzenlenecek anma törene katılacağı da onu demeye esas verir ki, o, orada "Ermeni şehitler" ine baş da eğecek. Papa'nın bu bildiriyi 1915 olaylarına adaletsiz yaklaşımın ispatıdır ".

Büyük Kurtuluş Partisi Başkanı, millet vekili Fazil Mustafa: "Papa'nın bu bildiriyi 1915 olaylarına adaletsiz yaklaşımın ispatıdır. Hocalı soykırımı ile ilgili papa bir kere de beyanat vermedi ve bu vahşeti qənamayıb. Papalığın kendisinin de tarihi vahşet tarihidir. Bu tarih insanlığa büyük facialar getiren haçlı seferlerinin tarihidir. Geçmişinde amansız suçlar olan bu kuvvetler tabii ki, böyle adım atmalıdır ".

 Azerbaycan Sosyal Demokrat Parti (ASDP) Başkanı Araz Alizade: "Soykırımları incelemek siyasetçilerin ve din adamlarının yok, tarihçilerin işidir. Papa bu konuyu derinlemesine araştırmadan açıklama veriyorsa, bu ancak teessüf doğurur. Roma Papası beynini doldurublar. O, Arjantinli. Arjantin'de de Ermeni lobisi çok güçlüdür. Hem iktidara, hem de ülkenin hayatına ciddi tesir imkanları var. Görünür öyle Arjantin'de yaşadığı dönemde Ermeni lobisi onu da tesir dairesine alıp. Kesin şekilde onun söylediklerini arkasında Ermeni lobisi dayanır. Ermenilere ise soykırım ve onun kurbanları yok, para lazım. Soykırım iddiasını ortaya atıp, büyük miktarda maddi yardım almaya ve dünya çapında kendi etki kapasitelerini artırmaya çalışıyorlar ".

Çağdaş Müsavat Partisi Başkanı Hafız Hacıyev: "Papa Fransisk içki düşkünü. Papa Zamanı ile serserinin biri olup. Bizde olan bilgiye göre, onun 10-12 karısı var, onların dördü Ermenidir. Bu nedenle onun konuşması doğal karşılanmalıdır. Onun gibi adamlar paraya satılmış insanlardır. Roma Papası burnundan gelmelidir ki, Azerbaycan ona ne kadar saygı eledi, ona ne kadar yardım yaptı. Herhangi bir olay ile ilgili tarihçiler konuşmalıdır, bu, onların işidir. Dini liderin buna katılması ve konuşması düzgün değil. Tarihçiler diyebilirler kim haklıdır, kim haksız. Eğer Papa böyle bir adil insansa, koy tek kelime Hocalı soykırımından konuşsun ".

Tarih Enstitüsü Müdürü Yakup Mahmudov: "Dünyanın birçok ülkeleri kendilerini küçük aldıkları gibi, Papa da bu addımından sonra otoriteden düştü. Maalesef doğuran hal şudur, Roma Papaları indiyinə kadar Ermeni uydurmalarının peşindedir. Roma papasının konumu tarihi gerçeğe dayanmamaktadır. O, bu tutumundan dolayı, nüfuzunu kaybedecek. Çünkü o, dine yöneldi. Ona göre Papa öyle yapmalıdır ki, tarihi belgeler bunu tesdiqlesin. Tarihi belgeler ise Ermeni "soykırımı" nı onaylamıyor. Oysa, Guba mezarlığındakı soykırım tarihi belgelerde de ifade edildi. Papa Türk-Müslüman halklarına karşı işlenen tarihi suçları kabul etmədiy için dünyada birlik, adalet olabilir bilməz`.

Yazar Mehriban Vezir: "Bu, kesin olarak, Ermenilerin yaptığı siyaset değil. Bu, avrosentrizmin parçasıdır. Ermenilerle Türklerin çatışmasında, Türklerin o dönemde soykırımına maruz kalmasında, sözde soykırım quramasına Avrupa'nın çok ünlü general ve subayları katıldı. Bu bir senaryo. Avrupa Türkleri sıkıştırmak için generalleri, askeri teknikleri, finansal kaynak aracı ile sözde Ermeni soykırımı gibi bir oyun kurmuşlar. Güya ki, Türkler Ermenileri kırıp, onları soykırımına maruz bırakmıştır. Yüz yıldır, bu siyaset savunulmaktadır. Rusya'nın, Avrupa'nın aynı amaç ve ideolojiyi taşıyan merkezleri tarafından bu menfur siyaset sürekli desteklendi. Buna geniş mali kaynaklar ayrılıp, süreçler amaçlı şekilde somut merkezlerden yönetilip ".

Böyle ilişkilerden çok olgular getire biliriz. Tüm söylenenler Roma Papası din xadimine yakışmayan konumundan, milletler, halklar arası çatışma daha da aovlanmasına hizmet etmesinden haber verir. Tabii ki, Ermenilerin işgal politikasına hak kazandıran, Türk dünyasını aşağılayan fikirler söyleyenlerin amacı Türkleri dünyaya zalim, zorba bir millet olarak sunmaktır. Tarihsel böyle girişimler onaylandı, ama hepsi de sekteye uğrayıp. Papa'nın da bu pozisyonu tarihte ona bir leke olarak kalacaktır.

------------------------------
------------------------------------------------------------

Roma Papası Azərbaycanda lənətləndi

Roma Papası I Fransiskin aprelin 12-də Romadakı Müqəddəs Pyotr kilsəsində ənənəvi mərasimdəki çıxışında 1915-ci il hadisələrinin ermənilərə qarşı "soyqırım" olması barədə bəyanatı Azərbaycan ictimaiyyəti, siyasi partiya və QHT-lər tərəfindən də pislənilib. Azərbaycan ictimaiyyətinin gəldiyi qənaət budur ki, Papa bu mövqeyi ilə işğalçılara dəstək verməklə yanaşı, xristian təəssübkeşliyi və həmrəyliyi nümayiş etdirib.
Roma Papası bu mövqeyi ilə 4-5 milyon erməninin rəğbətini qazansa da, bütün türk dünyasında din xadiminə yaraşmayan, tarixi ədalətsizlik nümayiş etdirən şəxs kimi qəbul edilib. Din xadimləri həmişə sülhsevər, sülhpərvər olmalıdır. Amma Papanın ermənilərin işğalçılıq siyasətinə haqq qazandıran belə bəyanatlar verməsi onun özünün natamamlığından xəbər verir. Bir müddət öncə Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasının vacibliyini bildirən Papa bu dəfə “erməni soyqırımı” ifadəsini işlətməklə özünün ermənilərə satıldığını təsdiqləmiş olub. Yaxın keçmişimizdə baş verən hadisələri, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasətini həyata keçirdiyini unudan Roma Papasının belə bir bəyanat verdiyinin arxasında hansı qaranlıq məqamların dayandığı sirr deyil.
Roma Papasının bu mövqeyinə Azərbaycanın bir sıra partiya və tanınmış adamlarının yerli mediada çap olunan münasibətlərini təqdim edirik.

Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini, Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzov: “Bu cür yanlış bəyanatlar dinlər arasında soyuqluğun yaranmasına xidmət edir. Erməni diasporu uzun müddətdir ki, qondarma “erməni soyqırımı”nın tanıdılması ilə əlaqədar müxtəlif ölkələrdə və təşkilatlarda təbliğat işləri aparır. Bunlar hamısı yanlışdır, tarixdə belə bir şey olmayıb, bu bəllidir, lakin ermənilər lobbiləri vasitəsilə ayrı-ayrı ölkə başçılarını, din xadimlərini yoldan çıxararaq düzgün olmayan məlumatlar əsasında onların belə bəyanatlar verməsinə nail olmağa çalışırlar. Hər il çalışırlar ki, ABŞ prezidentlərini də belə bir bəyanat verməyə təhrik etsinlər, ancaq ABŞ prezidentləri heç vaxt bu qondarma “soyqırımı” tanımayıblar. Gərək Roma Papası götür-qoy edib sonra bəyanat verərdi. Çünki Roma Papası dövlət başçısı olmaqla yanaşı, bütün dünya katoliklərinin rəhbəridir. Bu bəyanat dinlər arasında soyuqluğun yaranmasına da xidmət edə bilər”.

Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının (DADP) sədri Fatma xanım Əliyeva: “Roma Papasının açıqlaması xristian təəssübkeşliyinin bariz nümunəsidir. Din xadimi ədalətli olmalıdır, amma Papa bu ədaləti gözləmədi. Roma Papası böyük tarixi yanlışlığa yol verib. Onun qondarma erməni soyqırımını “soyqırım” kimi qiymətləndirməsi Vatikanla Türkiyə arasında münasibətlərin kəskinləşməsinə gətirib çıxara bilər. Papa düşünmədən, Türkiyənin dünyadakı nüfuz və mövqeyini nəzərə almadan ermənilərin tarixi oyununa dəstək verdi. Qondarma erməni soyqırımı oynunun arxasında yalnız ermənilər dayanmır. Bu Türkiyə və türk dünyasına qarşı yönələn bir siyasətin ssenarisidir ki, burada Qərbin bir sıra xristian dövlətləri də dayanır. Bu ssenari Türkiyəyə bir təzyiq formasıdır. Bəs nədən Vatikan ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımlarına münasibət bildirməyib? Xatırlayırsınızsa, Xocalı soyqırımı ərəfəsində də istintaq təhlillərinə əsasən Vatikandan rus-erməni birləşmələrinə dəstək məktubunun gəldiyi bəlli olur. Bu məktub onları həvəsləndirmək üçün yazılmışdı. Orada Roma Papasının belə bir cümləsi var idi ki, “mən bir gün gəlib erməni şəhidlərinə baş əyəcəm”. 20 il əvvəl yazılan məktuba bu gün Papa qondarma erməni soyqırımı ifadəsini işlətməklə işğalçılara dəstəyini bir daha nümayiş etdirmiş oldu. Roma Papasının aprelin 24-də İrəvanda keçiriləcək anım mərasimə qatılacağı da onu deməyə əsas verir ki, o, orada “erməni şəhidlər “inə baş da əyəcək. Papanın bu bəyanatı 1915-ci il olaylarına ədalətsiz yanaşmanın isbatıdır”.

Böyük Qurtuluş Partiyasının sədri, millət vəkili Fazil Mustafa: “Papanın bu bəyanatı 1915-ci il olaylarına ədalətsiz yanaşmanın isbatıdır. Xocalı soyqırımı ilə bağlı papa bircə dəfə də bəyanat verməyib və bu vəhşiliyi qənamayıb. Papalığın özünün də tarixi vəhşilik tarixidir. Bu tarix insanlığa böyük faciələr gətirən xaçlı yürüşlərinin tarixidir. Keçmişində amansız cinayətlər olan bu qüvvələr təbii ki, məhz belə addım atmalıdır”.

Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının (ASDP) sədri Araz Əlizadə: “Soyqırımları araşdırmaq siyasətçilərin və din xadimlərinin yox, tarixçilərin işidir. Roma Papası bu məsələni dərindən araşdırmadan açıqlama verirsə, bu ancaq təəssüf doğurur. Roma Papasının beynini doldurublar. O, argentinalıdır. Argentinada da erməni lobbisi çox güclüdür. Həm hakimiyyətə, həm də ölkənin həyatına ciddi təsir imkanları var. Görünür elə Argentinada yaşadığı dövrdə erməni lobbisi onu də təsir dairəsinə alıb. Birmənalı şəkildə onun söylədiklərini arxasında erməni lobbisi dayanır. Ermənilərə isə soyqırım və onun qurbanları yox, pul lazımdır. Soyqırım iddiasını ortaya atıb, böyük məbləğdə maddi yardım almağa və dünya miqyasında öz təsir imkanlarını artırmağa çalışırlar”.

Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev: “Roma Papası Fransisk içki düşkünüdür. Roma Papası vaxtı ilə avaranın biri olub. Bizdə olan məlumata görə, onun 10-12 arvadı var, onların dördü ermənidir. Buna görə də onun danışması təbii qarşılanmalıdır. Onun kimi adamlar pula satılmış insanlardır. Roma Papasının burnundan gəlməlidir ki, Azərbaycan ona nə qədər hörmət elədi, ona nə qədər kömək elədi. Hər hansı bir hadisə ilə əlaqədar tarixçilər danışmalıdır, bu, onların işidir. Dini liderin buna qatılması və danışması düzgün deyil. Tarixçilər deyə bilərlər kim haqlıdır, kim haqsız. Əgər Roma Papası belə bir ədalətli insandırsa, qoy bircə kəlmə Xocalı soyqırımından danışsın”.

AMEA-nın Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov: “Dünyanın bir çox ölkələri özlərini hörmətdən saldıqları kimi, Roma Papası da bu addımından sonra nüfuzdan düşdü. Təəssüf doğuran hal ondan ibarətdir ki, Roma Papaları indiyinə qədər erməni uydurmalarının arxasınca gedir. Roma papasının mövqeyi tarixi həqiqətə əsaslanmır. O, bu mövqeyinə görə, nüfuzunu itirəcək. Çünki o, dinə başçılıq edir. Ona görə Papa elə etməlidir ki, tarixi sənədlər bunu təsdiqləsin. Tarixi sənədlər isə erməni “soyqırımı”nı təsdiqləmir. Halbuki, Quba məzarlığındakı soyqırım tarixi sənədlərdə də öz əksini tapıb. Roma Papası türk-müsəlman xalqlarına qarşı törədilən tarixi cinayətləri qəbul etmədiy üçün dünyada birlik, ədalət ola bilməz`.

Publisist və yazar Mehriban Vəzir: “Bu, birmənalı olaraq ermənilərin apardığı siyasət deyil. Bu, avrosentrizmin tərkib hissəsidir. Ermənilərlə türklərin qarşıdurmasında, türklərin həmin dönəmdə soyqırımına məruz qalmasında, qondarma soyqırım quramasında Avropanın çox görkəmli general və zabitləri iştirak edib. Bu bir ssenaridir. Avropa türkləri sıxışdırmaq üçün generalları, hərbi texnikası, maliyyə resursu vasitəsi ilə qondarma erməni soyqırımı kimi bir oyun qurublar. Guya ki, türklər erməniləri qırıb, onları soyqırımına məruz qoyublar. Yüz ildir ki, bu siyasət müdafiə olunmaqdadır. Rusiyanın, Avropanın eyni məqsəd və ideologiyanı daşıyan mərkəzləri tərəfindən bu mənfur siyasət daim dəstəklənib. Buna geniş maliyyə vəsaitləri ayrılıb, proseslər məqsədli şəkildə konkret mərkəzlərdən idarə olunub”.

Belə münasibətlərdən çox faktlar gətirə bilərik. Bütün deyilənlər Roma Papasının din xadiminə yaraşmayan mövqeyindən, millətlər, xalqlar arası münaqişənin daha da aovlanmasına xidmət etməsindən xəbər verir. Təbii ki, ermənilərin işğalçılıq siyasətinə haqq qazandıran, türk dünyasını aşağılayan fikirlər söyləyənlərin məqsədi türkləri dünyaya zalım, zülmkar bir millət kimi təqdim etməkdir. Tarixən belə cəhdlər olunub, amma hamısı da iflasa uğrayıb. Papanın da bu mövqeyi tarixdə ona bir ləkə olaraq qalacaq.

YORUM EKLE