Orhan Aslan'dan (2)

KADİR DUASI…

Hz Aişe annemizden rivayet edilen hadiste, Efendimiz Kadir gecesinde şu duayı yapmamız öğütleniyor: “Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, bizi de affeyle.” Bu mübarek dua sadece bir gece için mi geçerlidir? Allah bütün zamanların Rabbi olarak hep affedicidir. Allah zatıyla zaten affı sevendir. Gafur ve Gaffar olan Allah, “bağışlayan ama ezmeyen, bağışlayan ama başa kakmayan ve bin kere bağışlayıp bir kere bile yine mi sen demeyendir.” Kulum mahcup olmasın diye “bağışladığını bile söylemeyendir.”

ALLAH 99 ESMASI İLE HER AN VE HER YERDE ALLAH’TIR…
Yine bir hadiste: “Rabbimiz Kadir gecesi en yakın semaya iner ve “yok mudur af isteyen, af edeyim; yok mudur rızık isteyen rızık vereyim, yok mudur derdi olan dermen vereyim, yok mudur hasta olan sağlık vereyim” der. Allah’ın bunları demesine gerek mi var? Allah 99 esması ile bunların toplamıdır zaten. O, her işe müdahale eden ve bizi Kur’an’la aralıksız, her an terbiye eden RABBÜLALEMİNDİR. O her zaman RAHMAN-RAHİM’dir, rahmeti kendisine borç kılandır, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatandır ve yarattığının rızkını tekeffül eden REZZAK’tır. Sınırsız cömert olan EKREM’dir, koruma amaçlı bizi gözetleyen RAKIYB’dir. Allah bizi sınırsızca seven VEDUD’dur. Her işi iyilik ve güzellik dolu olan HAYR’dır. Yardımı kendisine yazan NASİR’dir. Bizi yakından tanıyan, eksik ve noksanlarımızı tam olarak bilen, buna rağmen eşsiz hoşgörü ve müsamahası ile bizden vazgeçmeyen HALİM’dir. Her hususta ikramda sınır tanımayan KERİM’dir. Bütün bunları nezaketle lütfeden, zarafet ve lütuf sahibi LATİF’dir. Dualarımıza icabet eden, çağrılarımıza benzersiz cevap veren dileyeni/dilediğini arzusuna kavuşturan MUCİP’dir. Şefkatte sınır tanımayan RAUF, kuluna yeten KÂFİ, tevbe edene anında yönelen TEVVAB ve eşsiz yönetici KAYYUM’dur. Çünkü O, üstünlük, güç ve şerefin kaynağı olan AZİZ’dir. Çünkü bizim Allah’ımız ululukta eşsiz ve benzersiz azamet sahi olan AZİM ve mutlak üstün ve yüce olan A’LA’dır.

MELEKLER VE RUH İNERLER DE İNERLER…
Boşlukta milyarlarca melek uçuşuyor. Kalbimiz ve akciğerimiz hayat boyu sürekli aynı ritimde atar durur. Vücudumuzdaki 100 trilyon hücre ayrı ayrı ama aynı amaç için faaliyet gösterir. Beyindeki ve sinir sistemindeki iletişim noksansız bir şekilde bize hizmet ederler. Bunların kendi başlarına öyle çalışıp durduklarını sanmak, akletmemek olur, tefekkür eksikliği olur. Bunların hepsi melektir ve her şey bir melektir. Atomlar elektronlar, canlı cansız her şey Allah adına hareket ederler ve FAAL olan Rabbimizin aktivitesinin evrene yansımasıdır.

Eğer melekler sadece Kadir Gecesi inmiş olsaydı, evren donar kalır ve mahvolurdu.

Kadir suresinde: Tenezzelül melaiketu verruhu. Müminlere melekler sürekli inerler de inerler.

Melek eşyayı ayakta tutan kuvvettir. Dolayısıyla bizim meleklerimiz de bizi ayakta tutan güç olur. Ruh, bize hayat veren Kur’an’dır, vahiydir, Ruh Kuranı getiren Cebrail melektir; Ruh, bizi insan yapan canımızın anlamıdır. Buradaki ortak nokta hayattır, canlılıktır.

Bunlar Rabbimizin bütün emirleriyle inerler, işte bu da İslam’dır ve Kur’an’dır ve kelimenin tam anlamıyla selamdır, güven ve kurtuluştur. Kuralları vahiyle koyulmuş bütün emirler için inerler, çünkü İslam Allah’ın evreni idare ettiği sistemin adıdır. Fecir ise, iç aydınlığı, esenlik ve mutluluktur.

Rabbimiz! Seninle olmak anlamlı ve amaçlı olmak, mutlu ve güvende olmaktır. Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz Allah’ım.

YORUM EKLE