Ölümlere dur diyelim

Güzelim ülkemizde önemli sorunlarımızdan birisi iş kazaları ve meslek hastalıkları olduğunu biliyormusunuz?


Her yıl binlerce insanımızın ölmesi, on binlerce insanımızın sakat kalması, sağlığını kayıp etmesi ve acı çekmesidir. 


Bu durumun en önemli nedenleri; işçi sağlığı ve iş güvenliğine yeterli önemin verilmediği, yasalardaki sorunlar, denetim eksikliği, sermayenin işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı- nı maliyet olarak görmesi ve para hırsıdır.. yaşanan acılar ve yol açtığı ağır sonuçlar cezalar ve maddi bedellerden çok daha fazladır. 


Bilimsel verilerin üretime uygulanması konusunda önemli bir konumda bulunan mühendis,iş yeri hekimlerinin, mimar ve şehir plancılarının bu konumunun gereğini iş- yerlerinde yerine getirmesi gerekmektedir.


 Ancak, görevi her ne olursa olsun mühendis, mimar ve şehir plancıları süreçlerin bütün aşamalarında işçi sağlığı ve iş güvenliğini, çevre sağlığını ve toplumun çıkarlarını göz önünde tutmalıdır. 


Aksi halde ölümlerin önü alınamayacaktır.insanlarımız yeterince alınamamış önlemlerden dolayı hayatlarını  kaybederek binlerce  ocaklar sönmüş  yetim yavrular ortada kalmışolacaktır.


Gelin elbirliğiyle iş kazalarını  enza  ölümleri ‘’0’’indirelim ,insanları yaşatalım ki devletimiz yaşasın
Sağlık toplum sağlıklı  nesillerin gelecegidir.
                                                                        
YORUM EKLE