NOKTA

Şimdi entelektüel diyoruz yakın zamana kadar aydın dediğimize. Kendi kültür köklerimizde âlim derdik ilmiyle amil olana. Bizde vaaz edilenin evvela yaşanmışlığı gerekir, yaşanmamış vaaz edilemez. İnanılan şey bizzat infaz edilir, idrak edilir, sonra vaaz edilebilir. Yaşanılan ve vaaz edilen ikiliği asla kabul edilmez.

            “  İlim peşinde koşmak O’na ibadettir. İlim müzakeresi tespih ve ondan söz açmak cihattır. İlmi bilmeyene öğretmek sadaka, ehline bolca vermek Hakk’a yakınlıktır.

            İlim cennet ehlinin yollarının nurudur. Yalnız olana o, iyi bir arkadaştır. Gurbette yoldaş, tenhada konuşan bir meslektaştır. Geniş ve sıkıntılı anlarda yol gösterendir. Düşmana karşı silahtır. Dostların yanında ziynettir.

Allah ilimle bazı toplulukları yükselterek, hayırlı yolu göstermede onları öncü yapar, eserlerine tabi olmakla onları önder yapar. O toplulukların işlediklerine uyulur. Meseleler onların görüşüyle neticelenir. Melekler onların halvetgâhına rağbet eder, kanatları ile onları okşarlar.

İlim, kalpleri bilgisizlikten kurtaran hayattır. Karanlıkta gözlerin çırasıdır. Kul ilim ile iyiler makamına ulaşır. İlim amelden önde gelir, amel ona tabidir. Said kimseler onunla ilhamlanır, şakiler ondan mahrum bırakılır.” diye buyurmuş ( S.A.V) Peygamber Efendimiz.

Bazıları demişler ki; biz ilmi başka şeyler için öğrendik, fakat ilim Allah’tan başka şeyler için olmayı kabul etmedi.

İlmin kapısı Hz. Ali “ ilim, Bismillahirrahmanirrahim’dir. Bismillahirrahmanirrahim’in de B’ sidir. B’ nin de altındaki noktasıdır. Cahiller onu çoğalttı.“ Buyuruyor. 

İşte maksadımız o noktayı anlayabilmekten, anlamı içinde olmaktan ibaret.

Yaşadığımız dünya sebepler âlemidir. Kabze âlemi de denilir. İtikâdî manada imamımız imamı Maturidi de sebep sonuç ilişkileri bakımından “Lâ İlâhe İllallah Muhammeden Rasulullah” diyebilmenin çerçevelerini anlatır.

Sebepler âlemi üzerinde melekler âleminin bulunduğu var sayılır. Melekler âlemi ile sebepler âlemi arasındaki ilişkiler, sınırları, meseleleri anlatan ilme şeriat ilmi diyoruz. İslam fıkhı yani, halkın deyimiyle ilmihal bilgileri. Mesela Ömer Nasuhi Bilmen hocanın İslam ilmihali kitabını okursanız bu meseleleri anlattığını görürsünüz.

Melekler âleminin üzerinde Ceberut âlemi denilen, tarif edilen cennete misal bir âlem bulunur. Cennetle melekler âlemi arasındaki alakaları anlatan ilme de tarikat ilmi denir. Tasavvuf diye de adlandırılır. Bu tedrisat ümmedi muhammed’e vacip demişler, tedrisat mahalli kalp olduğu için de hususi ilim sayılmıştır.

Cennet âlemi üzerinde de Lâhut âlemi de denilen, her şeyi kuşatan hakikat âlemi vardır. Ceberut âlemi ile Lâhut âlemi arasındaki konuları anlatan ilme de marifet ilimleri deniyor.

Bütün bu ilimlerden maksat sadece iman nurudur. Yani yolun başında da, sonunda da elde edilen “Lâ İlâhe İllallah Muhammeden Rasulullah” demekten ibarettir.

İlimden hâsıl olana hikmet denir. Ne ki varsa yaratılmış, ona layık olduğu değeri vermek hikmettir. Allah ona ne değer veriyorsa seninde aynı değeri vermendir.

Eski dilde hikmet ehline hekim denir. Hüküm aynı kökten geliyor. “ Duanız yoksa ne hükmünüz var.”buyuruyor Hz. Allah (c.c).

Yaratılmış ne ki varsa onlara O’nun adına nasıl tasarruf edeceğimizin kaynaklarının başında Kuran-ı Kerim gelmektedir. Bir nevi kullanım kılavuzu yani. Neyi, nereye kadar kullanabileceğimizin sınırlarını bilme…

Kendimden fark ettiğim kadarıyla meal yeterli olmamaktadır, yanlış anlamalarımıza sebep olmaktadır. Bu sebeple de tefsir okumalıyız. Mesela Mehmet Vehbi Efendinin Hülasat-ül Beyanı veya İbn-i Kesir’in hadislerle Kuran tefsiri gibi. Yol başları bunlar.

Her şeyi kolayca ve bolca tükettiğimiz zamane yanında kullandıkça artan ve sizden kaybolmayacak, sizinle gidecek değer. İlim…

Şeceatın önderi, ilmin kapısı Hz. Ali “ bana bir harf öğretenin kölesi olurum.”buyurmuşlardır. Bu kadar kıymetli yani.

Cahilliğim çok… Bu sebeple bu konu burada bitmez. Çok uzar…

Baki Selamlar…

YORUM EKLE