NEDEN GÜÇLÜ MHP!

Aslında sivil siyaset yapma iddiasında olan hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, bireyin haklarını tüzüğün her maddesinde hissedilen Türkiye’nin ihtiyaçlarını iyi anlamış, yetişmiş kadrolarını değerlendiren bir MHP demek daha doğru olurdu. 

Cumhuriyet tarihinin her sahada en deneyimli kadrolarına sahip olan ülkücü hareketin siyasi organı MHP bir türlü sayısal olarak da parti kadroları itibarı ile nitelik olarak da olması gereken seviyenin ne yazık ki, yarısında bile değil. 

Güçlü lider sonrası çetin geçen kongre süreçleri ne yazık ki MHP’nin kurumsal kimliğini bir türlü olması gereken mecraya oturtamadı. Bugün Türkiye’nin birçok sahada yetersizliğe düşmesinin ana sebebi de tamda sahasına oturamamış MHP’nin alanının on yıllardır doldurulamamış olmasıdır. 

Milli sanayiden uluslararası ilişkilere, dış ticaretten güvenlik politikalarına kadar ama en önemlisi dili Türkçe olan dünyayı Türkçe okuyan medeniyet iddialı ülkücü hareketin siyasi temsilcisi MHP bırakın bu iddialarının takipçiliğini yapmasını, varlığını ifade eder halde olmaması, bugün devlet adına yapılan büyük vahim geri dönülmez hataları da, oluşmasına vesile oluyor. 

Dünyada kıyasıya milletler mücadelesinin en çetin günlerinin yaşandığı bugünlerde, hemen yarın güçlü birlik beraberlik içinde hareket eden, fikir üreten, doğruluğunu test ettiği fikirlerinin milletle kucaklaştıran MHP, hem Türkiye’yi rahatlatır, hem diğer Türk cumhuriyetlerinin elini güçlendirir, hem de dünya dengelerinin Türkiye lehine dönmesine vesile olur. 

Kırk yıldır siyasi hareket içinde yetişmiş kadrolardan çok da ihtiyaç hissedildiği bugünlerde faydalanılır. 

MHP’nin bugünkü yönetici kadroların MHP misyonunu toparlama merkezli düşünmemelerini de, anlamak mümkün değil. Bir siyasi parti kongrelere göre değil, iktidara gelme üzerine dizayn edilir. Yıllardır kongrelere göre dizayn edilmiş siyasi partinin, başta ülkemiz olmak üzere kimseye faydasının olmadığı hala anlaşılamamış olması normal mi? 

Hızla, güçlü, yeterli, etkin MHP’ ye ihtiyaç var. Bugün MHP adına irade oluşturanlar, yarınlarda iyi anılmak istiyorsa Türkiye’nin bugünkü açmazlarını gidermek istiyorsa yapacakları yalnızca güçlü MHP’yi oluşturmak, gücünü de, dünyada hissedilir hale getirmek olmalıdır. 

Türkiye’yi var eden fikrin siyasi organizasyonu tarihin unutulanlar kısmına gömmenin sadece vebali bu dünyayla alakalı da, olmayacaktır. 

Güçlü MHP’ye bugün her günden daha fazla ihtiyaç vardır.  

Kalın sağlıcakla. 

 

 

 

 

YORUM EKLE