Mehmet Ağar'ın "cici" çocukları: Komünist terör örgütleri!

Mehmet Ağar’ı bilirsiniz!
Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı iken rahmetli Başbuğ’un yönlendirmesi ile terörle mücadelede önemli işlere imza attığı söylenmektedir.
Ancak dün TBMM 15 Temmuz Komisyonunda dile getirdiği sözlere itibar etmiyor, itibar edilmemesi gerektiği yönünde de uyarıyoruz. Ağar dün, binlerce ülkücü şehidin katilleri olan komünist terör örgütlerini aklayacak bir açıklama yapmıştır. Ağar komisyonda “Sol örgütler bizim sandığımızın tersine, zararsız, eline bıçak almamış insanlar çıktı” ve “Sol örgütlerin arkasında Rusya var zannederdim, ama yokmuş…” dedi.
Sol kökenli gazeteler de Ağar’ın bu çıkışını “Kötü adamın itirafı!” olarak değerlendirip, say-falarına taşıdı.
Gelin şimdi Ağar gibi devletin önemli kademelerinde bulunmuş bir adamın bu sözlerinin kos-koca ve büyük bir yalan olduğunu ve esas şimdi nasıl yanıldığını gözler önüne serelim…
Komünist terör örgütlerinin arkasında “Rusya”nın olmadığını savunmak abesle iştigaldir, em-niyet genel müdürlüğü, içişleri ve adalet bakanlığı yapmış olsa dahi bu büyük bir bilgisizliktir. TKP’den tutun da PKK’ya kadar komünist terör örgütlerinin arkasında (batılı istihbarat örgüt-lerinin yanısıra) hep Rusya (SSCB) olmuştur. Ancak SSCB’nin yıkılmasıyla birlikte kendi canının derdine düşen Rusya, bir süre bu destek adımlarını atamamış, yıllarsonra yeniden eski gücüne kavuşmasıyla birlikte hem PKK’ya hem de bölgemizdeki diğer terör örgütlerine destek vermeye devam etmiştir. Bu konuyu uzatmak Mehmet Ağar’ın bu konudaki bilgi seviyesine inmek demek olacağı için geçiyorum…
Şimdi gelelim “zararsızmış, ellerine bıçak dahi almamışlar” dediği sol/komünist terör örgütle-rine…
Türkiye’de “Komünist/Sol Terör Örgütleri” dendi mi akla ilk olarak, Fikir Kulüpleri Federas-yonu (FKF) ve FKF’nin Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu’na (DEV-GENÇ) dönüşme-sinin hemen ardından kurulan Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO), Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C), Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi (TİİKP) ve Perinçek grubundan ayrılanların kurduğu Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) ile bunlardan türeyen 50’ye yakın terör örgütü gelmektedir.
Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının kurduğu THKO, Mahir Çayan ve arkadaşlarının kurduğu THKP-C, Doğu Perinçek ve arkadaşlarının kurduğu TİİKP ve İbrahim Kaypakkaya ve arka-daşlarının kurduğu TİKKO ve bunlardan türeyen terör örgütleri, Mehmet Ağar’ın dediğinin tam aksine binlerce ülkücüyü, asker ve polisi katletmiştir.
Keza yine bu eli kanlı terör örgütleri vasıtasıyla resmi kurum ve kuruluşlara sabotajlar düzen-lenmiş, adam kaçırmalar ve soygunlar yapılmıştır.
Yukarıda adı geçen komünist terör örgütleri 1971 Muhtırası ile büyük bir yenilgiye uğramış ama 1974 yılında Ecevit – Erbakan; CHP – MSP affı ile dışarı çıkarak, kaldıkları yerden ci-nayetlerine devam etmiş ve Türkiye’yi 12 Eylül’ün kucağına atmışlardır. THKO, THKP-C, TİİKP ve TİKKO adlı örgütlerden sadece TİKKO ilk adıyla günümüzde eylemlerine devam ettiği gibi, diğerleri bölünerek günümüze kadar varlıklarınıdevam ettirmişlerdir. Günümüzde eylem yapacak konumda olan birkaçının dışında diğerleri varlıklarını kâğıt üzerinde sürdür-mektedir. Ancak ortam müsait olduğunda yeniden eskisi gibi silaha sarılmalarınınan meselesi olduğu kesin gibidir. 
Bu örgütlerden binlerce ülkücü, polis ve asker katili olan bazıları şunlardır: 
Acilciler, Halkın Kurtuluşu, Halkın Yolu, Halkın Sesi, Devrimci Halkın Birliği Aktancılar, MLSPB, Dev-Yol, Dev-Sol, Kurtuluş, Tekoşin, KAWA, Apocular (PKK) Partizan, Dev-Savaş, Kasabalılar, İGD, İKD, Pol-Der, DHKP-C ve ismini buraya yazamadığım onlarcası…
Bu örgütlerden bazılarının kamuoyunda da bilinen cinayetlerinden bir kısmını burada paylaş-mak istiyorum:
DEV-SOL; MHP Genel Başkan Yardımcısı ve eski bakanlardan Gün Sazak’ı,
TİKKO; 1978 yılında Ümraniye, sözde “1Mayıs Mahallesi”nde işkence ettiği 5 ülkücü işçiyi, 
Maraş katliamında da aktif rol alan MLSPB adlı örgüt; MHP İstanbul İl Başkanı Recep Ha-şatlı ve oğlu Mustafa’yı, MHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Ali Rıza Altınok, eşi Fahriye ve kızı Nilgün’ü, MHP Beyoğlu İlçe Sekreteri Hüsnü Tepe, gazeteci İsmail Gerçeksöz ile emekli Binbaşı Cihangir Erdeniz’i,
Acilciler; MHP Manisa İl Başkanı Cemil Çöllü’yü, 
Pek çok ülkücü teşkilatı ve ülkücülerin kaldığı evleri basıp cinayet işleyen POL-DER adlı örgüt; MHP Genel Merkezini de basıp Alper Demirci ve Ömer Yüce’yi,
Apocular (PKK);Bingöl’ün MHP’li Belediye Başkanı HikmetTekin’i,
DEV-YOL; Adana Yapı Meslek Lisesi öğretmenlerinden altı öğretmeni ve MHP GİK üyesi Hüseyin Cahit Aküzüm’ü,ve sadece Fatsa’da yüze yakın kişiyi acımasızca katletmiştir.
DHKP-C; emekli Korgeneral Hulusi Sayın, emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk, emekli Yarbay Ata Burcu, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Şakir Koç ve şoförünü, İstanbul Şiş-li'de bir kıraathanede oturan gasp masasında görevli beş polisi, emekli Oramiral Kemal Kaya-can’ı, DYP Şişli İlçe binası önünde nöbet tutan Rüştü Erdem isimli polis memurlarını, İstan-bul’da Tarkan Yağcı ve Serdar Öztürk isimli Jandarma erleri ile yüzlerce kişiyi acımasızca katletmiştir.
Sen neyin kafasını yaşıyorsun Mehmet Ağar? 
Bu örgütler mi “cici” çocuk?
Bu örgütler mi seni yanılttı?
YORUM EKLE