Konu: Almanya seçimlerinden alınacak dersler

 Oyumuzu Posta İle Göndermek Bir Çözüm Olabilir
Almanya’da 24 Eylül’de yapılan seçimler birçok konu üzerinde yeniden derin düşünmemizi gerektirdi.
Bir: Almanya’da 24 Eylül 2017 seçimlerinden önce Hıristiyan Demokrat Parti lideri Angela Merkel seçimden sonra siyasi sahneye yeni çıkan Almanya Seçeneği gibi faşizan, yabancı düşmanı partilerle iktidar ortaklığı aramayacağını peşin açıkladı.
61 milyon seçmenin katıldığı oylamada 768 bin Türk de aktifti. Helmut Kohl ve Konrad Adenauer’den sonra 4. Kez Başbakan olmaya çalışan An. Merkel % 32.5’i oy aldı ve ağır koalisyon görüşmelerine giriyor. Büyük oy kaybına uğrayan ve muhalefete geçen Sosyal Demokratlar (%20) ikinci parti olsalar da yenilgiyi kabul ettiler. 1953’ten beri ilk kez Bundestag’ta 6 parti olacak. Aşırı sağcı Almanya Seçeneği Partisi % 13.5 oranında oy alarak üçüncü parti oldu. Solcuların 60, Yeşilerin 62 ve Hür Demokratların da 70 milletvekili meclise girdi.
Bulgaristan 26 Mart 2017 seçimlerinden sonra güya “Yurtsever Cephe” olan 3 yeni-faşist, aşırı milliyetçi, şoven partiyi hükümete girdi. Seçim kazanan GERB Bulgar faşistlerine iktidara taşıdı.
Bu nedenle 6 aydır BULTÜRK ve BGSAM yayınları Bulgaristan’da demokrasinin tehlikeye girdiğini duyuruyor. Çünkü faşistlerin iktidar olduğu hiçbir yerde demokrasi olamaz. Siyasi tablo usul usul, kimseye belli ettirmeden, gizli kapaklı işlerle faşist renkler alıyor.
Geçen hafta Hak ve Özgürlük Partisi (DPS) parlamento grubu gerçekle mecliste yüzleşti. GERB partisinin ömrünü sürdürebilmek için Türk seçmenden oy istediğini değerlendiren HÖH-DPS Başkanı Mustafa Karadayı, meclise bir yasa önerisi sunarak, totaliter komünizm döneminde işlenen cinayetler, “soya dönüş katliamı”, tutukluların, mahkûmların, sürgünlerin ve göçe zorlananların yaşadıkları zulümle ilgili olarak komünizm kurbanlarından özür dilenmesini, yaraların sarılmasını, mağduriyetlerin giderilmesini istedi. Sert bir tartışma yaşadı. GERB adına söz alan, meclis İnsan Hakları Komisyonu ve Diyanet İşleri Komisyonu Başkanı Krasimir Velçev, iktidar kemiği yalayan aşırı milliyetçilerden daha sert saldırdı.
Sizin bu insanlar adına konuşmaya hakkınız yok, onlar için bir şey isteyemezsiniz, onlara vereceğimiz bir şey de yok, konu kapanmış, her şeyi unutun!” dedi. Aynı kişi daha önce “minarede ezan sesini ve camide Türkçe konuşulmasını yasaklayan” kanun tasarısını hazırlamıştır.
Sayın okurlarımız. Son haftalarda GERB ekipleri Şumnu ve Deliorman başta olmak üzere, Türk yörelerini, belediyelerimizi sık sık ziyaret etmeye ve halka yeni renkli yalanlar anlatmaya başladı. İşittiğimize göre bazı yerlerde delik deşik birkaç kilometre yol asfaltlamışlar ve birkaç çeşmeye kurna takmışlar, sakın kanmayınız, aldanmayınız. Önce faşist ortaklarından ayrılsınlar, faşist ortaklık bozulsun, ondan sonra görüşürsünüz. Şu durumda Bulgaristan’da demokrasi için ölüm tehlikesi çanları çalıyor.
İki: Almanya seçim yasasından alınacak, daha doğrusu doğrudan kopya edilecek birkaç husus var. Herksin bildiğine göre, 6 Kasım 2016’da yapılan ve Bulgaristan’da seçim sistemi de ön sırada olmak üzere politik sistem değişikliği isteğiyle yapılan, biz soydaşlar da bu arada 2.5 milyon vatandaşımızın katıldığı halk oylaması (referandum) sonuçları kabul edilmedi, rafa kaldırıldı, beklentilerimiz suya düştü. 26 Mart seçimleri eski yasaya göre yapıldı. Meclise aynı partiler ve kişiler yeniden doldu. Aynı baskın hava yine milleti ve demokrasiyi boğmaya devam ediyor.
Almanya örneğine bakalım. Almanya’da en fazla oy alan kazanır (majoriter) ve parti listelerine göre oy verilen /çoğulcu/ (proporsyonel) sistem olmak üzere, 2 seçim sistemi birden yürürlüktedir ve şimdi de uygulandı. Meclisin (Bundestag) yarısı majoriter, öteki yarısı da  çoğulcu sisteme göre, yani karma sistemle seçiliyor. Bu sistem bizde de uygulanabilir. Almanya’da partiler ve koalisyonlar için seçim barajı % 5’tir. Fakat burada da şöyle bir özellik var. Eğer bir siyasi parti ulusal sıralamada % 5 barajını geçemese bile, eğer bir eyalette (ilde) 3 milletvekili çıkarmışsa, bu 3 milletvekiliyle meclise girebiliyor.
Özellikle vurgulamak istediğimiz husus ise dış ülkelerde bulunan Almanların seçime katılma hakkını kullanma usulüne ilişkindir. Bu seçimde 3.5 milyon oyunu dış ülkede kullandı. Dış ülkelerde bulunanların oy kullanma işlemi seçim gününden 2 hafta önce yani daha 9 Eylül 2017’de başladı. Nasıl mı oy kullandılar? Oylarını, mektupla Almanya Yüksek Seçim Kuruluna direk olarak gönderdiler. Mektupta bulundukları yerin adresini ve Almanya’daki daimi adreslerini yazdılar. Her oy için ayrı bir zarf kullanıldı. Seçim gününe kadar içlerinde oy pusulası olan mektuplar güvenli bir şekilde Almanya Yüksek Seçim kurulunun Berlin Adresine sağlıklı geldi. Alman Yüksek Seçim Kurulu ancak konsolosluk ve Büyük Elçiliklerde seçim sandığı açıyor. Bu usulle 3.5 milyon alman yasaklara maruz kalmadan, sınırda tartaklanmadan, küçümsenmeden ve lanetlenmeden kimseyi meşgul etmeden oy kullandılar. Bu usulün Bulgaristan’da da kullanılmasında yarar görüyoruz. Böylece sayıları 3 milyon olan ve dış ülkelerde oy kullanırken çok büyük sorunlar yaşayan Bulgaristan vatandaşları kendilerini eşit vatandaş hissedecek ve huzur içinde oy kullanabileceklerdir. Türkiye Cumhuriyetinden 600 bin soydaş oyunun, Batı Avrupa ülkelerindeki 150 bin Müslüman işçi ve öğrenci oyunun Bulgaristan seçimlerin katkı sağlaması böylece en garantili bir şekilde çözüm bulmuş olacaktır. Böylelikle, otobüs sayısı,, araç sayısı, sandık ve dilekçe sayısı vs birden ortadan kalkacak ve her vatandaşımız kendisini eşit haklı Bulgaristan ve AB vatandaşı hissedecektir. Problemin çözümü budur. BULTÜRK Derneği Bulgar meclisine ve devlet makamlarına, seçim komisyonuna mektup göndererek bu değişikliğin yapılmasında ısrar edecektir. Bu konuda ülkemizde referandum düzenlenirse destekleyecektir.
Üç: Almanya’da parlamento seçimleri 4 yılda bir yapılır. Şimdi bu sürenin 5 yıla çıkarılması isteniyor. Seçim günü her defasında Pazar gündür. Başbakan tarafından önerilir ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır. Biz Bulgaristan’da seçimlerin Pazar günde yapılmasından yanayız ve Ramazan ya da Kurban Bayramı tatiline rastlamamasına dikkat edilmesinde ısrar ediyoruz.
Dört: Bulgaristan’da 18 yaşını dolduran her kişinin seçme ve seçilme hakkı vardır. Aşırı milliyetçilerin okuma yazma bilmeyenlere seçme ve seçilme hakkı tanınmaması yönünde yoğunlaşan çabalarına kesinlikle karşıyız. Memleketimizde azınlıklara anadillerinde eğitim ve öğrenim hakkı tanınmadığından dolayı azınlıklar arasındaki genç kuşağın % 40  okuduğunu anlamadığından dolayı, seçim dışı bırakılmak isteniyor. Bu sorunun çözümü azınlıklara “kültürel otonomi” tanınmasıyla çözülebilir.
Beş: Almanya seçim kanununa göre 200 imza toplayan, sabıkalı ve ruh hastası olmadığına dair doktor raporu olan her kişi majoriter aday olabilir ve kendi seçim bölgesinde seçilebilir. Aynı seçim bölgesinde parti adayları çoğulcu sisteme göre kendi aralarında yarışabilirler. Dış ülkelerden oyunu mektupla gönderenler de majoriter aday seçebilir.
Altı: Oylama ya sandığa bülten atmakla ya da bülteni posta ile göndererek oluyor. Son zamanda Almanya’da sandık başına gitmek istemeyen vatandaşlar /tatilde, hastanende, turistik gezide vb. bulunanlar/ da posta ile oy kullanmayı tercih etmeye başladılar. Oy kullanma gizlidir. Almanlar bu konuda çok titizdir. Bulgaristan’da bu usul uygulanırsa, seçim bültenleri dağıtılırken herhangi bir karışıklık olmasını önlemek amacıyla zarfın üzerinde seçim komisyonunun adresi önceden yazılmalıdır.
Yedi: Karma usul uygulandığında 2 oy kullanılır. Birincisi her seçim bölgesinin majoriter adayını seçer, 24 Eylülde bu oylarla Almanya’da 299 milletvekili seçildi, ikinci oyla da parti listelerine göre seçim yapılır, 598 sandalyesi olan Alman Bundestag-meclisindeki öteki 299 mebus da bu usulle seçilir ve denge sağlanmış olur.
Sekiz: İki oy kullanılırken karışıklık ve sahtekârlık olabilir mi? Almanya’da seçimler kâğıt bültenlerle yapılıyor ve her oy denetlenebilir. Sahtekârlık dendiğinde, genelde Merkez Seçim Komisyonunda elektronik sayım esnasında yapılan oyunlar akla geliyor. /Yani oylar para makinesinde para sayar gibi sayılırken yapılabiliyor./ Sayım işleri genelde yabancı gözlemciler tarafından kontrol ediliyor. Bu seçimde Almanya’da güvenlik ve gözetim 600 bin kişi tarafından sağlanmıştır.
Dokuz: Hükümet kurma görevi en fazla oy alan parti başkanına veriliyor. Almanya’da An. Merkel artık 3 defa başbakan oldu. Şimdi o da Kohl ve Adenauer gibi 4. Defa için adaydır.  Merkel yüksek fizik öğrenimi olan bir Doğu Almanyalıdır. Atası Maklenburg yöresinden Orta Çağlarda Marten Lüter’in kilise reformu hareketini yönetmiştir. İlk hükümetini 2005’te kurdu. Son dönemde sosyal demokratlarla ortak idare etti. 2015’ten beri sığınmacı sorununu aşmaya çalışırken, AB içindeki derin bunalımlı gelişmeleri de yönetmeye olağanüstü büyük gayret gösterdi. Almanya yasalarına göre, bir kişinin kaç defa başbakan olacağı konusunda sınırlama yoktur.
***
Biz Türkiye Cumhuriyetinde ikamet eden soydaşların seçme ve seçilme hakkımızı kullanırken yaşadığımız sorunları hepimiz biliyoruz. Sayısız engellerin aşılması için, AB ülkelerinin hepsinde aynı seçim sisteminin kullanılması ve dış ülkelerde bulunan her vatandaşa posta ile oy kullanma hakkı tanınması bizim için hak ve özgürlük davamızda yeni bir halka olabilir. Posta ile oy kullanma sistemi uygulandığında şu an Bulgaristan’daki 1 200 000 (bir milyon iki yüz bin) ölü Vanlıların oyları da kendiliğinden geçersiz olacak ve ebediyen çöpe atılmış olacaktır. Bu cümleden olmak üzere % 50 majöreler ve % 50 parti listelerine uygun oy kullanma sistemine geçilmesine destek vermeye hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz.   
Değişiklik isteyen ve bunları yapanlar insanlardır.
Güç kaynağımız ise derneklerdeki birliğimiz ve ortak eylemlerimizdir.
YORUM EKLE